Sloopmelding

Vóórdat u asbest of asbesthoudend materiaal verwijdert, moet u dit melden bij de gemeente. Ook als u 10 m3 of meer sloopafval verwacht meldt u dit.

Pas nadat we uw sloopmelding (vroeger ‘sloopvergunning’) hebben aanvaard, kunt u aan het werk. Voor deze melding worden geen kosten in rekening gebracht.

Een melding maken

U vult het aanvraagformulier in en ontvangt binnen 4 weken bericht of de sloopmelding aanvaard is. Soms stellen we specifieke voorwaarden aan de uitvoering. Als de melding niet aan de eisen voldoet of er een ontbreekt een bijlage dan laten we dat zo snel mogelijk weten en moet u een nieuwe sloopmelding indienen.

Versnelde procedure

De termijn van 4 weken wordt ingekort tot 5 werkdagen als het gaat om:

  • Particulieren die zelf asbest gaan verwijderen.
  • Reparatie- of onderhoudswerkzaamheden bij woningbouwverenigingen, bijvoorbeeld om onnodige leegstand  tegen te gaan.

Melding maken


Asbest

Verwijderen door een bedrijf

Alle asbest moet bedrijfsmatig worden verwijderd. De bedrijven zijn verplicht de verwijdering van asbest te melden. Ook als er zonder vergunning wordt gebouwd.
Bedrijven moeten altijd een sloopmelding doen en beschikken over een asbest inventarisatierapport als het pand vóór 1994 is gebouwd. Het verwijderen dient dan door een SC 530 gecertificeerd bedrijf te gebeuren. Zij leveren het asbesthoudende materiaal aan bij een erkende verwerker.

Particulieren

Particulieren mogen heel soms zelf verwijderen

In onderstaande 2 gevallen mogen particulieren zelf asbest verwijderen en moeten zij zelf een sloopmelding doen. Als het gaat om:

  • Geschroefde, asbesthoudende platen (geen dakleien!) waarin de asbestvezels hechtgebonden
  • Asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking

In beide gevallen mag het geen ruimte zijn waar een beroep wordt uitgeoefend en moet het om minder dan 35m2 asbesthoudende materialen gaan. Is dit niet het geval dan moet het toch bedrijfsmatig worden verwijderd en mag het bedrijf voor u de sloopmelding doen.

Hoe gaat dit in z’n werk

Particulieren doen in bovenstaande 2 gevallen zelf een melding en mogen met het afschrift van de geaccepteerde melding het materiaal aanleveren bij de milieustraat van de afvalbrengstations. De materialen moeten in een sterke, niet scheurende folie of dubbel in folie worden verpakt en met tape luchtdicht worden afgesloten.

Omgevingsvergunning nodig?

Bij het (gedeeltelijk) slopen van een bouwwerk, standplaats (kavel voor woonwagen) of woonwagen is een sloopmelding voldoende. Alleen in onderstaande situaties heeft u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • Wanneer de sloop in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald
  • Wanneer het om een beschermd stads- of dorpsgezicht gaat
  • Bij sloopwerkzaamheden aan een monument

Vragen

Voor vragen over sloopmelding (asbest) kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).