Vooroverleg omgevingsvergunning

Heeft u te maken met een complexe aanvraag of zijn de kaders naar aanleiding van een oriënterend gesprek niet geheel helder, dan is het raadzaam om voorafgaand aan een vergunningaanvraag een vooroverleg in te dienen.

Zodoende weet u of uw plan een kans van slagen heeft en of er een vergunning voor verleend kan worden.

Wanneer een vooroverleg aanvragen?

U bent niet verplicht om een vooroverleg in te dienen. Toch kan het voor veel duidelijkheid zorgen. Zeker als u wilt weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen, voordat u grote kosten gaat maken.

Het vooroverleg is vooral aan te raden als blijkt dat uw plan niet in het bestemmingsplan past en u een globale toets wilt laten uitvoeren waarbij onder andere zal worden gekeken naar milieu-, economische en stedenbouwkundige aspecten. Ook kunt u het plan in het kader van de welstandscriteria (ook op monumentale aspecten) laten beoordelen. Een bezoek op de plaats van de gewenste activiteit is een mogelijkheid.

Het vooroverleg wordt afgerond door middel van een eindbrief waarin o.a. de verschillende afgegeven adviezen, de te volgen procedure bij de definitieve aanvraag en de randvoorwaarden zijn verwerkt.

De haalbaarheid cq draagvlak van uw plannen worden gebaseerd op de door u ingediende gegevens. De uitkomst is geen besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. U en derden kunnen daaraan dus geen rechten ontlenen. Bij het vooroverleg is sprake van een ambtelijke toets, er vindt geen bestuurlijk overleg plaats.

Kosten

Voor het indienen en afhandelen van een vooroverleg bent u leges verschuldigd. Het legestarief kunt u terug vinden in de Legesverordening 2023  van de gemeente Arnhem. Hiervan vindt geen verrekening plaats bij indiening van concept- of definitieve aanvraag omgevingsvergunning.

Aanvragen

U kunt een vooroverleg aanvragen met het formulier Vooroverleg (pdf, 50kB). U moet bij de aanvraag de gegevens meesturen die nodig zijn om de gevraagde globale toets uit te kunnen voeren (o.a. situatietekening, plattegronden, geveltekeningen).

U kunt de aanvraag mailen naar postbus@odra.nl

Wilt u uw aanvraag toch schriftelijk indienen, dan kan dit naar het volgende adres: Omgevingsdienst Regio Arnhem, postbus 3066, 6802 DB Arnhem.

Vragen?

Voor vragen over een vooroverleg kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Medewerkers van ODRA behandelen uw vragen verder.