Woning splitsen

In de 3 wijken Centrum / Sonsbeek-Zuid St. Marten, en het Spijkerkwartier moeten vergunningen aangevraagd worden voor het splitsen van een zelfstandige woning in 2 of meer zelfstandige woningen.

Gemeente verbindt regels aan woningsplitsing

Om de wijken Sonsbeek Zuid - St. Marten, Spijkerkwartier en het Centrum aantrekkelijker te maken (en te houden) voor gezinsbewoning is het belangrijk dat hier voldoende ruime (eengezins)woningen beschikbaar zijn en blijven. In deze wijken heeft het splitsen van woningen namelijk geleid tot een toename van het aantal kleine woningen. Om die reden en vanwege de leefbaarheid die door woningsplitsing onder druk kan komen te staan, heeft het college van B&W besloten om beleidsregels te verbinden aan het splitsen van woningen.

Om gezinsbewoning te stimuleren en leefbaarheidsproblemen als gevolg van intensievere bewoning, toenemend verkeer en hogere parkeerdruk te voorkomen, is het dus wenselijk om regels te verbinden aan het splitsen van woningen.

Beleidsregels 2016

Een aanvraag wordt beoordeeld op 3 punten:

  • voor woningen die door splitsing ontstaan geldt een minimale oppervlaktemaat
  • elke woning moet beschikken over een berging met een vastgesteld minimaal vloeroppervlak
  • elke woning moet beschikken over een buitenruimte in de vorm van een tuin, een balkon of (dak)terras

Hier kunt u de Beleidsregels woningsplitsing 2016 (pdf, 511kB) van de gemeente Arnhem inzien.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn € 632, zie de Legesverordening 2021 .

Aanvragen

Voor een aanvraag splitsingsvergunning heeft u naast een aanvraagformulier splitsingsvergunning (pdf, 69kB), ook de volgende stukken nodig:

  • Plattegronden van alle verdiepingen van bestaande en nieuwe situatie
  • Doorsnedetekening van bestaande en nieuwe situatie
  • Situatietekening van bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak
  • Tekening met maatvoering van de (toegevoegde) berging(en), tuin, balkon(s) en terras(sen)

Daarnaast zult u ook een omgevingsvergunning bouwen moeten aanvragen.

Vragen?

Voor meer informatie over de aanvraag van een splitsingsvergunning kunt u contact opnemen met een medewerker van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).