Bewijs van Nederlanderschap

Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

U kunt dit bewijs aanvragen in de gemeente waar u ingescheven staat. U ontvangt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen van de gemeente.

Een bewijs van Nederlanderschap kan van u gevraagd worden als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wenst te komen zoals functies in openbaar bestuur.

Aanvragen

U kunt het Bewijs van Nederlandschap online aanvragen. Na uw aanvraag heeft u uw Bewijs van Nederlanderschap binnen maximaal 3 werkdagen in huis.

Online aanvragen

Kosten

Een verklaring van Nederlanderschap kost € 11,80

Afspraak

Wilt u liever persoonlijk langskomen aan de balie? Maak dan eerst online een afspraak.

Meenemen naar de afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs.

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om het bewijs voor u aan te vragen. Machtigt u iemand, geef dan een kopie van uw legitimatiebewijs mee. De gemachtigde moet zich namelijk kunnen legitimeren.