Bewijs van Nederlanderschap

Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

U kunt dit aanvragen in de gemeente waar u ingescheven staat. U ontvangt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen van de gemeente.

Een bewijs van Nederlanderschap kan van u gevraagd worden als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wenst te komen zoals functies in openbaar bestuur.

Aanvraag

Online aanvragen

Kosten

Een verklaring van Nederlanderschap kost € 11,80 (leges 2019).

U heeft uw Bewijs van Nederlanderschap binnen maximaal 3 werkdagen in huis.

Afspraak

Wilt u liever persoonlijk langskomen? Maakt u dan eerst online een afspraak.

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen. U moet dan een kopie van uw legitimatie meegeven; ook de gemachtigde moet zich kunnen legitimeren.