Crisisplan Arnhem

Burgemeester en wethouders zijn verplicht zich voor te bereiden op de bestrijding van een ramp of een crisis.

Daarvoor is een crisisplan opgesteld dat eens in de vier jaar, of zoveel vaker als nodig is, wordt aangepast. De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) heeft het crisisplan vastgesteld. In dit plan wordt de organisatie beschreven die in geval van een crisis in werking treedt.

Leiding crisis

De burgemeester heeft altijd de leiding tijdens een crisis. De burgemeester zal naast de Commissaris van de Koningin ook altijd de buurgemeenten waarschuwen. Dat is nodig voor geval het gevaar zich kan uitbreiden maar ook wanneer extra hulp nodig is.

Crisisplan en oefening

In de deelplannen staat uitvoerig beschreven wat er gedaan moet worden tijdens een ramp. Ook staat hierin hoe de hulporganisaties samenwerken. Politie, brandweer, ziekenhuis en gemeente, iedereen weet wat er gedaan moet worden. Regelmatig vinden er oefeningen plaats om de plannen op uitvoerbaarheid te toetsen.

U vindt het regionaal crisisplan en het beleidsplan rampenstrijding en beheersing op de website van Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie