Proef met fietsvlonders

In sommige wijken zetten Arnhemmers hun fiets noodgedwongen op straat omdat ze geen plek hebben om de fiets te stallen. We willen de (smalle) stoepen vrij houden van fietsen. Daarom doen we een proef met fietsvlonders.

Een fietsvlonder wordt op een autoparkeervak gezet zodat aanwonenden daar hun fiets op kunnen stallen. Er kunnen 8 fietsen op 1 vlonder staan. Er zijn 5 fietsvlonders beschikbaar die in totaal op 20 plekken in Arnhem kunnen worden gestald.

Startdata en wijken

In 2021 voerden we 2 fietsvlonderproeven uit in het Spijkerkwartier. In 2022 volgen (delen van) de wijken Sonsbeek-zuid, Lombok, Heijenoord, St. Marten en Klarendal. Inwoners van die wijken ontvangen vanzelf een uitnodigingsbrief om mee te doen.

Eerst tijdelijke vlonder

Woont u in een van de deelnemende wijken, dan kunt u samen met uw buren een fietsvlonder aanvragen. We plaatsen dan gratis een vlonder voor 3 maanden. Als de fietsvlonder bevalt, dan komt er een permanente fietsparkeerplaats. Van de parkeerplaats wordt dan een stoep gemaakt met fietsparkeerplaatsen. Bevalt de tijdelijke fietsvlonder niet, dan halen we deze weg. We doen dat altijd in overleg met u.

Fietsvlonder in Arnhem

Voorwaarden voor een fietsvlonder
  • De aanvrager woont dichtbij (op redelijke loopafstand) van de gewenste fietsvlonderlocatie.
  • De bewoners van de straat hebben overlast van de geparkeerde fietsen op de stoep in hun straat. De straat is hierdoor minder toegankelijk.
  • Minstens 5 bewoners uit de straat ondertekenen (mede) het verzoek. Dit is dus minimaal uzelf en 4 andere bewoners die op verschillende adressen wonen.
  • Een deel van de bewoners van de straat kunnen hun fiets niet op eigen grond stallen, bijvoorbeeld in de voortuin of via een achterom.
  • Er zijn geen mogelijkheden voor andere openbare fietsparkeerplaatsen in uw straat. 
  • De fietsvlonder moet toegankelijk zijn vanaf de stoeprand.
  • Het parkeervak waar de fietsvlonder komt, mag maximaal aan 1 parkeerplaats grenzen en ligt dus niet tussen 2 parkeerplaatsen.
  • De parkeerplaats moet gemakkelijk een blijvende fietsenstalling kunnen worden. Dat wil zeggen dat er niet schuin of haaks ingeparkeerd wordt. En er moeten voldoende afvoermogelijkheden voor het water blijven.
  • Als een fietsvlonder wordt geplaatst op een parkeerplaats waarvoor een parkeervergunning nodig is, betekent dit dat er 1 parkeerplek minder beschikbaar is voor parkeervergunninghouders binnen deze sector. Het maximum aantal vergunningen wordt dus lager voor die sector. Bekijk de indeling van de sectoren.
Aanvragen

Na uw aanvraag nemen wij binnen 2 weken contact met u op. We onderzoeken of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en of de straat geschikt is voor het plaatsen van de fietsvlonder. Als er een geschikte plek is in uw straat en er is een fietsvlonder beschikbaar, dan zetten we een vlonder in uw straat. We informeren van tevoren de omwonenden in uw straat hierover.

Fietsvlonder aanvragen

Beoordeling van de proef

Tijdens de proef kijken we of en hoe vaak de vlonder wordt gebruikt. Na ongeveer 2 maanden vragen we wat de aanvragers en omwonenden van de fietsvlonder vinden. Hiervoor sturen wij een online vragenlijst.

Bevalt de fietsvlonder bij de meeste bewoners en wordt deze goed gebruikt? Dan komt er een blijvende parkeerplaats voor fietsen. Op deze plek wordt een stoep met fietsklemmen gemaakt. Is de fietsvlonder volgens de meeste buurtbewoners geen goede oplossing, dan halen we de vlonder weg en wordt het weer een parkeerplaats voor een auto.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectmanager Carla Frederix via fietsvlonder@arnhem.nl.