TONK-regeling

Kunt u door de coronacrisis uw noodzakelijke woonkosten niet meer betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de TONK-regeling.

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Door de coronacrisis kunnen huishoudens te maken krijgen met onverwachte en plotselinge terugval van hun inkomen. Zij kunnen hierdoor de noodzakelijke kosten niet meer betalen. Woonkosten zijn meestal de grootste kostenpost in een huishouden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de huur, hypotheek, kosten van gas, water en elektriciteit, stageld of pacht. 

Over de regeling

TONK is een noodmaatregel en een tijdelijke aanvulling op de bestaande Bijzondere Bijstand. 

Het doel is dat u thuis kunt blijven wonen, ook als u opeens minder inkomen heeft. We proberen ook zo veel mogelijk te voorkomen dat u schulden opbouwt. Zo kunt u energie steken in het weer op peil krijgen van uw inkomen.

Hoe veel tegemoetkoming u krijgt, hangt af van uw verlies aan inkomen en welke woonlasten u heeft. Uw inkomsten moeten wel met minimaal 15% verminderd zijn. De tegemoetkoming valt nooit hoger uit dan de hoogte van uw inkomstenterugval. De regeling wordt maandelijks uitbetaald.

Wij berekenen of u recht heeft op TONK en betalen dan pas aan u uit. Als u recht heeft op TONK, hoeft u dit niet terug te betalen. 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de regeling in de volgende gevallen:

  • Uw inkomensterugval is minimaal 15% door de coronacrisis. De hoogte van uw inkomen speelt geen rol.
  • U kunt de noodzakelijke woonlasten niet meer betalen uit het (gezins)inkomen en de beschikbare geldmiddelen. Als de woonlasten meer dan 33% van het inkomen zijn, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming. 
  • Andere regelingen bieden niet of onvoldoende steun.
  • Uw beschikbare geldmiddelen, zoals geld op uw spaarrekening, vallen onder de volgende grens:
    • alleenstaande € 7.295 
    • alleenstaande ouder € 13.590
    • gehuwden € 13.590

Spaarrekeningen voor kinderen of pensioen tellen niet mee in de hoogte van bovengenoemde grens. 

  • In uw huishouden:
    • heeft u nog werk, maar door corona zijn er wel minder inkomsten of moet u terugvallen op een uitkering.
    • heeft u of uw partner (gehuwd of samenwonend) een inkomensterugval van minimaal 15%.
Meesturen met uw aanvraag

We hebben de volgende gegevens van u nodig (u kunt de bewijstukken gelijk met de aanvraag uploaden):

  • Een kopie van uw legitimatiebewijs. 
  • Een kopie van uw bankpas of een bankafschrift waar de tenaamstelling en IBAN-nummer duidelijk leesbaar is.
  • Een specificatie van het netto (gezins)inkomen in januari 2020, vóór corona (werk, uitkering, verhuur).
  • Een specificatie van het (gezins)inkomen van de maand voordat u de toegemoetkoming aanvraagt, tijdens corona (bijvoorbeeld als u voor januari 2021 TONK aanvraagt, stuurt u een specificatie van december 2020).
  • Afschriften van beschikbare geldmiddelen op 1 januari 2021. Bijvoorbeeld jaaroverzicht bank- en spaarrekeningen, beleggingen of cryptovaluta. Vermeld duidelijk op de afschriften als het om een spaarrekening voor kinderen of pensioen gaat.
  • Een specificatie van de noodzakelijke kosten van de maand(en) waarvoor u tegemoetkoming vraagt. Dit zijn huur- en servicekosten of uw maandelijkse hypotheek en eventueel kosten VVE. Let op: wij hoeven geen specificatie van de kosten gas, water en elektriciteit. Deze kosten worden berekend op basis van het aantal personen in uw huishouden met een fortfair bedrag.
  • Een specificatie van schulden op 1 januari 2021.
  • Een verklaring dat u minder inkomsten heeft door de coronacrisis. U vindt deze verklaring in het het aanvraagformulier.

Als u getrouwd bent of samenwonend, moeten van beide partners de gegevens meegestuurd worden.​​​​

Aanvragen

U kunt een aanvraag doen tot en met 31 juli 2021. De periode waarover u de regeling met terugwerkende kracht kunt aanvragen, is 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

Online aanvragen

Voor het invullen van het formulier heeft u een DigiD nodig. 

Afhandeltermijn

Wij proberen u zo spoedig mogelijk bericht te geven. We verwachten dat dit 4 tot 6 weken duurt na uw aanvraag.

Meer informatie

  • Wilt u meer weten over de regeling? Bekijk dan de veelgestelde vragen.
  • Bij algemene vragen over werk, studie of inkomen kunt u een gesprek aanvragen met een medewerker van Werk en Inkomen.
  • Heeft u geldzorgen? Maak dan een afspraak met de sociale wijkteams of bel met 088-2260000.
  • Is uw inkomen veranderd? Vraag dan de gratis budgetcheck aan bij Stichting Rijnstad of bel met 026-3127700. Zij kijken dan of u alles krijgt waar u recht op heeft.
  • Bent u jonger dan 27 jaar en is uw inkomen gedaald of bent u uw bijbaan kwijt en wilt u weten waar u recht op heeft? Neem dan contact met Opr€cht op of bel /app via 06-49140283 of mail naar info@wijzijnoprecht.nl

Contact

Staat uw vraag niet bij de veelgestelde vragen? Neem dan contact met ons op.