Vraag en antwoord TONK-regeling

Hier vindt u de meest voorkomende vragen over de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Algemeen

Ik heb al veel langer minder inkomen. Kan ik hiervoor een tegemoetkoming krijgen?

U kunt de TONK-regeling met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021.

Is de tegemoetkoming alleen voor de woonlasten?

Ja, alleen de vaste woonlasten die betrekking hebben op de woning komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Voorbeelden zijn:

  • kosten van huur
  • kosten van de hypotheek en hypotheekrente    
  • kosten van elektriciteit, gas en water
  • servicekosten
  • kosten van de Vereniging van Eigenaars
  • stageld, pacht enzovoorts
Welke kosten worden verrekend in de tegemoetkoming?

De volgende kosten worden in mindering gebracht wanneer ze van toepassing zijn op uw situatie:

  • toegekende bijzondere bijstand voor woonkosten
  • ontvangen huurtoeslag
  • de bijdragen in de vaste woonlasten van medebewoners
Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Dit is afhankelijk van hoe veel uw inkomen is gedaald. De tegemoetkoming is nooit meer dan de hoogte van uw inkomensterugval. Ook gaan we ervan uit dat u 33% van uw actuele inkomen kunt gebruiken voor de vaste woonlasten. 

Moet ik de tegemoetkoming terugbetalen?

De tegemoetkoming is in principe een gift.

Aanvragen

Ik ontvang al een TOZO-uitkering. Kan ik ook de TONK-regeling aanvragen?

U heeft mogelijk recht op de TONK-uitkering. U moet wel zelf een aanvraag indienen hiervoor. Doordat de regeling snel moet worden ingevoerd, kunnen we helaas geen gegevens uit uw TOZO-aanvraag koppelen aan uw TONK-aanvraag. Het kan dus zijn dat u gegevens opnieuw moet aanleveren.

Moet ik verhuizen als ik een aanvraag indien?

Nee, de tegemoetkoming is er juist voor om ervoor te zorgen dat u kunt blijven wonen in uw huur- of koopwoning. 

Ik heb meerdere woningen. Kan ik de tegemoetkoming voor meerdere woningen aanvragen?

Nee, u kunt alleen voor de woning die u zelf bewoont een tegemoetkoming aanvragen.

Waarom moet ik bewijzen meesturen van mijn inkomen in 2020?

We stellen de inkomensterugval vast door uw (gezins)inkomen in januari 2020 van vóór de coronacrisis te vergelijken met het (gezins)inkomen van de maand voorafgaand aan uw aanvraag.

Ik heb wisselende inkomsten en mijn inkomen van januari 2020 was uitzonderlijk laag. Hoe kan ik dat aangeven?

In het aanvraagformulier kunt u een toelichting hierop geven. Als we meer informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op

Wat bedoelen jullie met het inkomen van 1 maand voordat een tegemoetkoming wordt aangevraagd?

Wij willen graag weten wat uw inkomen was voordat u gebruik wilt maken van de TONK-regeling. Als u bijvoorbeeld vanaf maart 2021 TONK aanvraagt, ontvangen wij graag inzicht in uw inkomen over de maand februari 2021. Of als u bijvoorbeeld vanaf januari 2021 TONK aanvraagt, ontvangen wij graag inzicht in uw inkomen over de maand december 2020.

Wat bedoelen jullie met specificaties van de inkomstbronnen?

Denk hierbij aan een loonstrook, een betaalspecificatie van een uitkering, een overzicht van uw inkomen of uitgaven, partneralimentatie, kinderalimentatie, inkomen uit verhuur van een woning of een voorlopige teruggaaf van de inkomstenbelasting 2020 of 2021.

Waarom ontvang ik geen TONK-uitkering als mijn inkomensterugval lager is dan 15%?

Als uw inkomsten minder dan 15% is gedaald, verwachten we dat u zelf nog uw woonkosten kunt betalen. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen in de uitgaven.

Ik heb een inkomensterugval van minimaal 15%. Krijg ik een tegemoetkoming?

Er zijn meer voorwaarden waar u aan moet voldoen.We kijken onder andere naar uw inkomsten, spaarrekeningen en woonlasten. We gaan ervan uit dat 33% van uw actuele inkomen gebruikt kan worden voor de vaste woonlasten. 

Waarom telt de hoogte van mijn contant geld, bank- en spaarrekeningen of beleggingen mee?

De TONK-regeling is bedoeld voor inwoners die geen geld meer hebben om hun vaste lasten te betalen. Als u boven de vermogensgrens zit, heeft u geen recht op deze tegemoetkoming.

Telt de hoogte van het vermogen van een onderneming of pensioenopbouw van een zzp-er mee?

Nee, dit vermogen tellen we niet mee bij het vaststellen van de beschikbare geldmiddelen.

Waarom moet ik aangeven uit hoe veel personen mijn huishouden bestaat?

Voor de kosten van gas, water en licht gebruiken we vaste bedragen, volgens een vastgestelde norm. We bepalen dit bedrag op basis van het aantal mensen in uw huishouden. Kinderen tellen ook mee in het totaal.