Eigen bijdrage Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Wanneer u via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorg of ondersteuning krijgt, moet u hier vaak een eigen bijdrage voor betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).  Deze eigen bijdrage betaalt u ook wanneer u deze zorg zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb) of als u zelfstandig woont (extramuraal) en zorg krijgt vanuit de Wet langdurige Zorg (WlZ).

Vergoeding

De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor. Met een laag inkomen betaalt u ook een lage eigen bijdrage. Heeft u een hoger inkomen, zal uw eigen bijdrage ook hoger zijn. Hoeveel u moet betalen staat in de beschikking van het Centraal Administratie Kantoor. 

Als u via de gemeente gebruik maakt van de collectieve aanvullende verzekering bij Menzis, wordt deze eigen bijdrage helemaal vergoed, tot maximaal € 300 per jaar. (Deze verzekering heet de Garant Verzorgd verzekering). U kunt de rekening zelf bij Menzis indienen.

Bent u ergens anders aanvullend verzekerd dan kunt u voor deze eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen. Er wordt maximaal € 300 per jaar vergoed. Het deel dat uw eigen verzekering al heeft vergoed wordt hier van af gehaald.

Heeft u alleen een basisverzekering? Dan kunt u 1 keer bijzondere bijstand aanvragen voor de eigen bijdrage.

Aanvraag

Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Bent u ergens anders verzekerd, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Via een vragenlijst kunt u zelf nagaan of u hier mogelijk voor in aanmerking komt. U kunt daarna op 2 manieren een aanvraag indienen: online en schriftelijk.

Start vragenlijst

Bent u niet verzekerd via Menzis, stuur dan bij de aanvraag bijzondere bijstand ook de volgende stukken mee:

  • beschikking van het CAK met de hoogte van uw eigen bijdrage
  • kopie van de polis van uw zorgverzekeraar waaruit blijkt hoe u verzekerd bent (welk pakket, aanvullend of niet)

Vragen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Klantenservice van de gemeente Arnhem via 0900 - 1809.