Bijzondere reiskosten

Het kan zijn dat u plotseling voor hoge reiskosten komt te staan omdat u een familielid moet bezoeken. Bijvoorbeeld in verband met ziekte, een echtscheiding of doordat iemand in detentie zit. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand voor deze reiskosten.

Vergoeding

De reiskosten worden vergoed op basis van het tarief van het goedkoopste openbaar vervoer met een frequentie van éénmaal per 14 dagen voor 1 persoon. Reiskosten binnen Arnhem of buiten Nederland worden niet vergoed.

Wanneer komt u in aanmerking voor de vergoeding van bijzondere reiskosten?

U komt mogelijk in aanmerking voor een vergoeding als u een laag inkomen heeft en:

  • een gezinslid wilt bezoeken die buiten de gemeente Arnhem in een ziekenhuis, inrichting, tehuis of pleeggezin is opgenomen
  • zelf bent opgenomen in een ziekenhuis, inrichting of een tehuis buiten de gemeente Arnhem. U gaat bijvoorbeeld in de weekeinden naar huis en moet dan reiskosten maken
  • een gezinslid wilt bezoeken in detentie zit
  • een kind heeft die een bezoek brengt aan de ouder die niet met de voogdij belast is

Aanvraag

U vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Via een vragenlijst kunt u zelf nagaan of u hier mogelijk voor in aanmerking komt. U kunt daarna op twee manieren een aanvraag indienen: online en schriftelijk.

Start vragenlijst

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • gegevens omtrent het verblijf van de persoon die u wilt bezoeken (bewijs van verblijf, duur, adres, etc.)
  • gegevens van familielid/kind (duidelijk moet zijn om wie het gaat)

Vragen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Klantenservice via 0900 - 1809.