Ouderbijdrage en kosten schoolreisje

De schoolkostenregeling is met ingang van schooljaar 2016-2017 vervallen. Dit is het gevolg van een veranderende wetgeving. De schoolkostenregeling was bestemd als een bijdrage aan de kosten, voor schoolreisjes en/of ouderbijdrage, voor schoolgaande kinderen van 4 tot en met 18 jaar die een Gelrepas hebben.

Gemeente Arnhem vindt het belangrijk dat ondanks de wetswijziging, kinderen kunnen blijven deelnemen aan activiteiten zoals een schoolreisje. Om die reden is de samenwerking met Stichting Leergeld gezocht. Stichting Leergeld zal vanaf heden invulling geven aan de nieuwe tegemoetkoming schoolkosten en werkt hierbij samen met Arnhemse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

De nieuwe tegemoetkoming schoolkosten geldt in principe alleen voor Arnhemse kinderen met een GelrePas. Scholen en Stichting Leergeld kunnen u hierover informeren.

Informatie

Voor meer informatie over Stichting Leergeld kunt u de website www.leergeldarnhem.nl raadplegen. Ook zijn zij telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (026) 445 55 72.