Armoedebeleid

Arnhem is actief in het bestrijden van armoede. Dat doen we samen met inwoners, vrijwilligersorganisaties en hulpverlenende instellingen.

Ook kent Arnhem voldoende voorzieningen en instrumenten, zo is de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de GelrePas (kortingskaart voor minima) in 2015 verhoogd van 110% naar 120% van het minimum inkomen.

Het budget voor het armoedebeleid staat onder druk door een toenemende vraag, maar vooral ook door de groeiende uitgaven van bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. In de armoedeagenda zijn maatregelen voorgesteld om deze stijgende kosten terug te dringen.

Armoedeagenda

De visie van de gemeente Arnhem op het thema armoede, de maatregelen en achtergrondinformatie is te vinden in de Armoedeagenda 2015 - 2018 (pdf, 298KB).

Nieuw in de Armoedeagenda is de verbinding die in de stad is gemaakt met het Armoedepact. In de lente van 2014 zijn verkennende gesprekken gevoerd met ongeveer 25 organisaties die actief zijn bij de armoedebestrijding in Arnhem.

Samenwerking

De partijen herkennen dat er veel te winnen valt door verdere samenwerking. Met name op de thema’s:

  • Preventie – Financiële zelfredzaamheid
  • Sociaal isolement - De schaamte voorbij
  • Ervaringsdeskundigheid - Kracht van de doelgroep
  • Kennisnetwerk - Delen van deskundigheid

 

Rondom de 4 thema's zijn werkgroepen gestart door de verschillende partijen in de stad. Het armoedepact wordt gefaciliteerd door de gemeente, maar is van de stad. In de loop van 2015 verwachten we dat de eerste initiatieven op basis van nieuwe samenwerkingsverbanden hun beslag krijgen.