Bijstandsbedragen

De bedragen (inclusief vakantietoeslag) in deze tabel zijn geldig vanaf 1 juli 2023.

Huishouden Bijstandsnorm (basisnorm) Maximaal toegestaan vermogen

Overzicht bijstandsbedragen

Alleenstaande (21-65 jaar)

€ 1.216,62 € 7.605

Alleenstaande ouder (21-65 jaar)

€ 1.216,62

€ 15.210

Gehuwdennorm (21-65 jaar)

€ 1.738,02

€ 15.210

Alleenstaande of alleenstaande ouder in inrichting €  388,24 €  7.705
Meerderjarige gezinsleden in inrichting / gehuwdennorm €  649,23 € 15.210

In bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.

Bruto jaarbedrag bijstandsuitkering 2022

Bijstand is het enige inkomen in Nederland dat netto is en pas aan het einde van het kalenderjaar bruto wordt gemaakt. Voor het aanvragen van toeslagen voor huur, zorg- en kinderopvang moet u het bruto bedrag invullen. U vindt hier de bedragen die u hiervoor in 2022 kunt gebruiken als u 21 jaar of ouder bent (tot de pensioengerechtigde leeftijd).

Gehuwd, per partner: € 10.280
Alleenstaande: € 16.229

Bij bovenstaande bedragen is rekening gehouden met een volledige bijstandsuitkering. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Werk & Inkomen.

(voorlopig) Bruto jaarbedrag bijstandsuitkering 2023

De bruto jaarbedragen van 2023 worden pas aan het eind van dit kalenderjaar definitief gemaakt. Als u de bedragen over 2023 nodig heeft, dan kunt u de volgende voorlopige bruto jaarbedragen gebruiken.

  • Gehuwd, per partner: € 11.381
  • Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 17.881
  • Kostendeler (2 volwassenen) 50%:  € 11.381
  • Kostendeler (3 volwassenen) 43,33%: € 9.220
  • Kostendeler (4 volwassenen) 40,00%: € 8.199

Wat is de kostendelersnorm?

Hoe meer personen in 1 huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per persoon. Dit heet de kostendelersnorm. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat als u met meerdere volwassen personen (van 27 jaar of ouder) op 1 woonadres woont, u de woonkosten met elkaar kunt delen.

Kostendelersnorm en bedrag van uw bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering wordt afhankelijk van het aantal volwassen personen die bij u inwonen, verlaagd tot het bedrag hieronder:

  • 2 volwassenen in de woning: € 869,01
  • 3 volwassenen in de woning: € 753,14
  • 4 volwassenen in de woning: € 695,21
  • 5 volwassenen in de woning: € 660,45

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.