Bijstandsbedragen

De bedragen (inclusief vakantietoeslag) in deze tabel zijn geldig vanaf 1 januari 2024.

Huishouden Bijstandsnorm (basisnorm) Maximaal toegestaan vermogen

Overzicht bijstandsbedragen

Alleenstaande (21-65 jaar)

€ 1.283,83 € 7.575

Alleenstaande ouder (21-65 jaar)

€ 1.283,83

€ 15.150

Gehuwdennorm (21-65 jaar)

€ 1.834,04

€ 15.150

Alleenstaande of alleenstaande ouder in inrichting €  448,51 €  7.575
Meerderjarige gezinsleden in inrichting / gehuwdennorm €  727,30 € 15.150

In bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.

Kostendelersnorm

Hoe meer personen in 1 huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per persoon. Dit heet de kostendelersnorm. De kostendelersnorm gaat ervan uit dat als u met meerdere volwassen personen (van 27 jaar of ouder) op 1 woonadres woont, u de woonkosten met elkaar kunt delen.

Kostendelersnorm en bedrag van uw bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering wordt afhankelijk van het aantal volwassen personen die bij u inwonen, verlaagd tot het bedrag hieronder:

 • 2 volwassenen in de woning: € 917,02
 • 3 volwassenen in de woning: € 794,75
 • 4 volwassenen in de woning: € 733,62
 • 5 volwassenen in de woning: € 696,94

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bruto jaarbedrag bijstandsuitkering

Bijstand is het enige inkomen in Nederland dat netto is en pas aan het einde van het kalenderjaar bruto wordt gemaakt. Voor het aanvragen van toeslagen voor huur, zorg- en kinderopvang moet u het bruto bedrag invullen.

2023

U vindt hier de bedragen die u hiervoor in 2023 kunt gebruiken als u 21 jaar of ouder bent (tot de pensioengerechtigde leeftijd).

 • Gehuwd, per partner: € 11.479
 • Alleenstaande: € 17.879

Bij bovenstaande bedragen is uitgegaan van een volledige bijstandsuitkering. 

2024

De bruto jaarbedragen van 2024 worden pas aan het eind van dit kalenderjaar definitief gemaakt. Als u de bedragen over 2024 nodig heeft, dan kunt u de volgende voorlopige bruto jaarbedragen gebruiken.

 • Gehuwd, per partner: € 12.124
 • Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 19.107
 • Kostendeler (2 volwassenen) 50%:  € 12.124
 • Kostendeler (3 volwassenen) 43,33%: € 9.795
 • Kostendeler (4 volwassenen) 40,00%: € 8.803