Op proef samenwonen als u een bijstandsuitkering heeft

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kunt u maximaal een half jaar samenwonen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

Hieronder leest u hoe u in aanmerking kunt komen als u op proef gaat samenwonen.

Voorwaarden om mee te doen
  • U meldt vooraf dat u op proef wilt gaan samenwonen, maar u woont nog niet samen.
  • 1 van u beiden krijgt een uitkering van ons. 
  • U heeft in de afgelopen 2 jaar niet eerder meegedaan of samengewoond met de partner waarmee u op proef wilt samenwonen.
  • U bent geen familie van elkaar. Dus geen (groot)ouder, (klein)kind, broer(s) of zus(sen) van elkaar.
  • U heeft een liefdesrelatie met elkaar, maar u bent niet getrouwd, heeft geen geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.
  • U houdt allebei uw huidige woning aan en blijft ingeschreven staan op het adres waar u nu woont.

Met elk stel dat wil samenwonen op proef gaan we vooraf in gesprek. Wij bespreken uw situatie om mogelijke problemen te voorkomen. Iedere situatie is anders en in sommige situaties kan het niet verstandig zijn om deel te nemen en kan deze situatie ook leiden tot een afwijzing.

Aanvragen

Geef aan uw contactpersoon bij de gemeente (regisseur Werk en Inkomen) door dat u op proef wilt samenwonen. Dat kan telefonisch of per e-mail. Als u beiden een uitkering bij ons heeft, is 1 aanvraag voldoende. U wordt dan samen uitgenodigd om alle voorwaarden door te nemen en afspraken te maken. U ontvangt altijd schriftelijk bericht.

Gevolgen voor uw uitkering

Samenwonen op proef heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Uw uitkering verandert tijdens de proefperiode dus niet. Dit geldt voor een PW- en een IOAW/Z-uitkering. 

Gaat u na 6 maanden definitief samenwonen? Dan wordt uw uitkering wel aangepast. Uw regisseur denkt met u mee over wat u zelf nog moet doen, zoals het opzeggen van abonnementen, veranderen van verzekeringen, enzovoort. U krijgt ook uitleg over hoe het zit met veranderingen in de vaste lasten, toeslagen, kindgebonden budget enzovoort. Heeft u ondersteuning nodig bij het aanpassen van bijvoorbeeld uw toeslagen? Goed Geregeld Arnhem kan u daarbij helpen.

Voordelen van deze proef

We zien dat mensen met een uitkering vaak niet durven te gaan samenwonen. Dat komt meestal omdat ze dan minder inkomen krijgen. Door op proef te gaan samenwonen, kunt u kijken hoe het samenwonen bevalt en heeft u meer tijd om u voor te bereiden op alles wat er na (maximaal) 6 maanden vermadert.