Wanneer moet ik verhaalsbijdrage betalen?

Als u onderhoudsplichtig bent, moet u (bijna altijd) verhaalsbijdrage betalen

Onderhoudsplicht betekent dat u moet zorgen voor uw (ex)-partner(s) en erkend(e) kind(eren).

Als u onderhoudsplichtig bent voor uw kind(eren) én ex-partner, bekijken we altijd eerst of u een bijdrage voor uw kind(eren) moet betalen. Daarna kijken we of en wat u voor uw ex-partner moet bijdragen.

Als uw ex-partner en/of kind(eren) een uitkering van de gemeente hebben, krijgt u van ons een brief. Daar staat in voor wie u onderhoudsplichtig bent en welke financiële informatie u moet aanleveren.