Wat is verhaalsbijdrage?

Als uw ex-partner of uw kind(eren) een bijstandsuitkering krijgen, dan vragen wij een bijdrage in de kosten van deze uitkering aan u. We noemen dit een verhaalsbijdrage.