Bijstandsuitkering aanvragen?

Als u geen of onvoldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Het heeft geen zin om een bijstandsuitkering aan te vragen als u:

 • niet in Nederland verblijft
 • vreemdeling bent zonder verblijfsrecht of daaraan gelijk gesteld
 • gedetineerd bent
 • niet werkt vanwege werkstaking of werkuitsluiting
 • jonger bent dan 18 jaar
 • onbetaald verlof heeft
 • een opleiding volgt waarvoor u studiefinanciering krijgt of kunt krijgen
 • jonger bent dan 27 jaar en de re-integratieplicht niet wilt nakomen
 • jonger bent dan 27 jaar en de scholingsplicht niet wilt nakomen
 • een beroep kunt doen op een andere uitkering
 • netto inkomsten (excl. vakantietoeslag) heeft die hoger zijn dan € 1.463,95 (bij gehuwden)
 • vermogen heeft dat hoger is dan € 12.590 (bij gehuwden)
 • niet in Arnhem staat ingeschreven

Maak een afspraak voor het aanvragen van een bijstandsuitkering.