Wat gebeurt er als er beslag is gelegd op mijn uitkering?

Een deel van uw uitkering gaat rechtstreeks naar de beslaglegger. Hiermee worden uw schuld en de kosten van de beslaglegging betaald.

Hiervoor kan maar een deel van uw uitkering worden gebruikt (maximaal 10 procent). Als u hoge woonlasten heeft of hoge zorgverzekeringskosten wordt daarmee rekening gehouden.

Dit deel van uw uitkering wordt maandelijks rechtstreeks aan de beslaglegger uitbetaald. Er zijn ook inkomsten waarop geen beslag kan worden gelegd, zoals kinderbijslag, bijzondere bijstand en studiefinanciering.