Veelgestelde vragen over de extra energietoeslag

We hebben de veelgestelde vragen verzameld en beantwoord.

Ik heb een laag inkomen maar woon in een eigen huis. Kan ik dan toch de energietoeslag krijgen?

De eenmalige energietoeslag kent geen vermogenstoets. Als je een eigen woning hebt en een laag inkomen, dan kun je in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag, mits aan alle overige voorwaarden wordt voldaan.

Mijn inkomen wordt beheerd door een budgetbeheerder of bewindvoerder in verband met een schuldregeling. Als ik de energietoeslag krijg, ontvang ik die dan zelf?

Als uw inkomen wordt overgemaakt naar een bewindvoerder of een budgetbeheerder dan wordt ook de eenmalige energietoeslag naar deze beheerder overgemaakt. U ontvangt de toeslag dan niet zelf.

Als ik de toeslag ontvang, heeft deze dan gevolgen voor mijn recht op toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag?

Nee, de energietoeslag wordt verleend als bijzondere bijstand. Dit is een onbelaste verstrekking. Deze heeft geen gevolgen voor de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget of de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de zorg.

Ik woon alleen, mijn inkomen is iets hoger dan de aangegeven grens, maar door de kosten van een inwonend studerend kind heb ik een laag besteedbaar inkomen. Krijg ik dan ook de energietoeslag?

De regeling houdt rekening met het netto inkomen op de salaris- of uitkeringsspecificatie. Als dit hoger is dan de voor u geldende inkomensgrens, dan heeft u geen recht op de energietoeslag. 

Wanneer staat het geld op mijn rekening?

Dat hangt er vanaf. Voor de inwoners met een maandelijkse bijstandsuitkering wordt de energietoeslag uiterlijk half mei uitbetaald. Dit gaat automatisch, hiervoor hoeft u niets te doen. Voor inwoners met een Gelrepas die nog gegevens aan moeten leveren, kunnen we rond half mei de eerste betalingen uitvoeren. Dit gaan we schriftelijk opvragen. U ontvangt hierover dus bericht van ons. Als we uw bankrekeningnummer hebben ontvangen, dan storten we de energietoeslag automatisch op uw rekening. Inwoners die de toeslag aan moeten vragen proberen we zo snel mogelijk uit te betalen.

Als mijn extra energielasten lager zijn dan € 800, moet ik dan geld terugbetalen?

Nee, de energietoeslag is een vast bedrag dat u krijgt als financiële ondersteuning voor de hogere energielasten. De toeslag is niet afhankelijk van de werkelijke hoogte van uw extra energielasten.

Ik heb een Gelrepas, maar jullie hebben waarschijnlijk niet mijn bankrekeningnummer. Wat moet ik doen?

U hoeft geen aanvraag voor een eenmalige energietoeslag in te dienen. U krijgt van de gemeente bericht hoe u uw bankrekeningnummer kunt doorgeven.

Ik ben een zelfstandig wonende student jonger dan 27 jaar. Ik heb wel hogere energielasten. Waarom krijg ik geen energietoeslag?

De rijksoverheid heeft voor deze doelgroep geen extra middelen beschikbaar gesteld. Arnhem heeft besloten om deze richtlijn te volgen.