Bijzondere reiskosten

Het kan zijn dat u plotseling voor hoge reiskosten komt te staan omdat u een familielid moet bezoeken. Bijvoorbeeld in verband met ziekte, een echtscheiding of doordat iemand in detentie zit. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand voor deze reiskosten.

Vergoeding

De reiskosten worden vergoed op basis van het tarief van het goedkoopste openbaar vervoer met een frequentie van 1 keer per 14 dagen voor 1 persoon. Reiskosten binnen Arnhem of buiten Nederland worden niet vergoed.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt mogelijk in aanmerking voor een vergoeding als u een laag inkomen heeft en:

  • een gezinslid wilt bezoeken dat buiten de gemeente Arnhem in een ziekenhuis, inrichting, tehuis of pleeggezin is opgenomen
  • zelf bent opgenomen in een ziekenhuis, inrichting of een tehuis buiten de gemeente Arnhem. U gaat bijvoorbeeld in de weekeinden naar huis en moet dan reiskosten maken
  • een gezinslid wilt bezoeken dat in detentie zit
  • een kind heeft die een bezoek brengt aan de ouder dat niet met de voogdij belast is

Aanvraag

U vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • gegevens rond het verblijf van de persoon die u wilt bezoeken (bewijs van verblijf, duur, adres, etc.)
  • gegevens van familielid / kind (duidelijk moet zijn om wie het gaat)