Brillen en contactlenzen

Meestal geeft de zorgverzekeraar geen volledige vergoeding voor de aankoop van een bril of contactlenzen. In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Laat u vooraf goed informeren bij uw zorgverzekering en de opticien wat de mogelijkheden zijn.

Vergoeding

Brillen zijn er in verschillende prijzen. Brillenzaken hebben vaak ook verschillende afspraken met uw zorgverzekering over de hoogte van uw vergoeding. Meestal geeft de zorgverzekeraar geen volledige vergoeding voor de aankoop van een bril of lenzen. In veel gevallen betaalt u een eigen bijdrage.

Als u via de gemeente gebruik maakt van de collectieve aanvullende verzekering bij Menzis, krijgt u vergoeding via Menzis. (Deze verzekering heet de Garant Verzorgd verzekering). U kunt de rekening zelf bij Menzis indienen, aanvulling vanuit de bijstand is dan niet mogelijk. Kosten die daarna nog overblijven, moet u zelf betalen.

Bent u ergens anders aanvullend verzekerd? In dat geval kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Via bijzondere bijstand wordt maximaal € 75 vergoed. Het deel dat uw eigen verzekering al heeft vergoed wordt hier van af gehaald. Dit kan iedere 2 jaar.

Heeft u alleen een basisverzekering? Dan kan er maximaal 1 keer bijzondere bijstand worden verstrekt voor deze kosten.

Aanvraag

Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Bent u ergens anders verzekerd, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij ons.

Bent u niet verzekerd via Menzis, stuur dan bij de aanvraag bijzondere bijstand ook de volgende stukken mee:

  • rekening gemaakte kosten
  • kopie van de polis van uw zorgverzekeraar waaruit blijkt hoe u verzekerd bent (welk pakket, aanvullend of niet)
  • bewijsstuk van uw zorgverzekeraar dat uw gemaakte medische kosten gedeeltelijk of niet vergoed worden.