Orthopedisch schoeisel

De kosten voor orthopedische schoenen kunnen via uw zorgverzekering worden vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van hoe u bent verzekerd en de kosten van de schoenen. Laat u vooraf goed informeren bij uw zorgverzekering.

Vergoeding

De kosten voor orthopedische schoenen worden meestal via de basisverzekering vergoed. U moet dan nog wel een eigen bijdrage betalen.

Als u via ons gebruik maakt van de collectieve aanvullende verzekering bij Menzis, krijgt u een extra vergoeding via Menzis. (Deze verzekering heet de Garant Verzorgd verzekering). U kunt de rekening zelf bij Menzis indienen, aanvulling vanuit de bijstand is dan niet mogelijk. Kosten die daarna nog overblijven, moet u zelf betalen.

Bent u ergens anders aanvullend verzekerd? In dat geval kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Via bijzondere bijstand kunt u een keer per jaar maximaal € 75 van deze eigen bijdrage vergoed krijgen. Het deel dat uw eigen verzekering al heeft vergoed wordt hier van af gehaald.

Heeft u alleen een basisverzekering? Dan kunt u voor deze kosten 1 keer bijzondere bijstand krijgen.

Aanvraag

Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Bent u ergens anders verzekerd, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij ons. 

Bent u niet verzekerd via Menzis, stuurt u dan bij de aanvraag bijzondere bijstand ook de volgende stukken mee:

  • rekening gemaakte kosten
  • kopie van de polis van uw zorgverzekeraar waaruit blijkt hoe u verzekerd bent (welk pakket, aanvullend of niet)
  • bewijsstuk van uw zorgverzekeraar dat uw gemaakte medische kosten gedeeltelijk of niet vergoed worden.