Pruik

Mensen die door een medische behandeling kaal zijn geworden, kunnen via de zorgverzekering een pruik aanschaffen. De kosten voor een pruik worden door voor een deel in de basisverzekering vergoed. Met een aanvullende verzekering kan de vergoeding hoger of zelfs volledig worden. Laat u vooraf goed informeren bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding

Als u aanvullend verzekerd bent tegen ziektekosten blijft er soms nog een eigen bijdrage over.
Als u via de gemeente gebruik maakt van de collectieve aanvullende verzekering bij Menzis, krijgt u een extra vergoeding via Menzis. (Deze verzekering heet de Garant Verzorgd verzekering). U kunt de rekening zelf bij Menzis indienen, aanvulling vanuit de bijstand is dan niet mogelijk. Kosten die daarna nog overblijven, moet u zelf betalen.

Bent u ergens anders aanvullend verzekerd? In dat geval kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten. Voor de eigen bijdrage van een pruik wordt maximaal  € 150 vergoed. Het deel dat uw eigen verzekering al heeft vergoed wordt hier van af gehaald.

Heeft u alleen een basisverzekering? Dan kunt u voor deze kosten 1 keer bijzondere bijstand krijgen.

Aanvraag

Garant Verzorgd verzekerden ontvangen de vergoeding direct via Menzis. Bent u ergens anders verzekerd, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij ons. 

Bent u niet verzekerd via Menzis, stuurt u dan bij de aanvraag bijzondere bijstand ook de volgende stukken mee:

  • nota gemaakte kosten
  • kopie van de polis van uw zorgverzekeraar waaruit blijkt hoe u verzekerd bent (welk pakket, aanvullend of niet)
  • bewijsstuk van uw zorgverzekeraar dat uw gemaakte medische kosten gedeeltelijk of niet vergoed worden.

Vragen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Klantenservice van de gemeente Arnhem via 0800 - 1809.