Rechtsbijstand

Rechtsbijstand betekent dat u professionele hulp inschakelt voor juridische vragen en problemen. Voor deze hulp kunnen kosten in rekening worden gebracht. Omdat iedereen gebruik moet kunnen maken van rechtsbijstand proberen we deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Heeft u rechtsbijstand nodig?

Maak dan eerst een afspraak met het Juridisch Loket. Zij kunnen gratis beoordelen wat de beste manier is om u te helpen. De medewerkers van het loket geven aan welke oplossingen mogelijk zijn en wat u daarvoor moet doen. Het Juridisch Loket geeft gratis informatie en advies of verwijst u - indien nodig - door naar andere instanties.

Het Juridisch Loket

Ruiterstraat 33
6811 CP  Arnhem
T 0900-8020 (10 cent per minuut)
http://www.juridischloket.nl/

Soms verwijst het Juridisch Loket u door naar een advocaat om u verder te helpen. De advocaat brengt wél kosten in rekening. Hoeveel u moet betalen, is per persoon verschillend. De advocaat zal een civiel toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hiermee vragen zij een soort subsidie aan om u te kunnen helpen. Als de aanvraag voor deze toevoeging wordt toegekend, hoeft u alleen een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van uw inkomen bepaald hoeveel u zelf moet betalen.

Wanneer u via het Juridisch Loket bent doorverwezen, krijgt u € 59 korting op de eigen bijdrage.

Vergoeding van de kosten?

Voor de eigen bijdrage die u aan de advocaat moet betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Wanneer u een laag inkomen heeft worden deze kosten meestal volledig vergoed. Belangrijk is wel dat u vooraf bij het Juridisch Loket bent geweest.

Aanvragen

U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Voor de beoordeling van uw aanvraag bijzondere bijstand rechtsbijstand hebben wij de volgende stukken van u nodig:

  • civiel toevoeging Raad voor Rechtsbijstand
  • nota van de advocaat

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 0800-1809.