Collectieve zorgverzekering

Voor Arnhemmers met een laag inkomen of een uitkering, is er een speciale zorgverzekering van Menzis. Deze is goedkoper dan andere verzekeringen omdat de gemeente een deel van de premie betaalt.

Deze verzekering heet de GarantVerzorgd Polis en wordt ook wel gemeentepolis genoemd. U kunt deze polis van Menzis tot en met 31 december 2023 afsluiten bij Gezond Verzekerd.

Voordelen van de gemeentepolis

 • U krijgt korting en meer vergoedingen dan bij veel andere zorgverzekeraars. 
 • Met de tandartsverzekering zijn kinderen ook meeverzekerd voor een beugel.
 • De premie mag in termijnen betaald worden. 
 • Naast de basiszorgverzekering en het eigen risico moet u sommige zorgkosten, voor een deel zelf betalen. Dat is de ‘eigen bijdrage’. Via de gemeentepolis kunt u daar een deel van terugkrijgen en dat bedrag is hoger dan bij veel andere zorgverzekeringen. Op de website van Menzis kunt u bij de Vergoedingenwijzer zien hoe hoog dit bedrag is.         

Voorwaarden gemeentepolis

 • U bent ouder dan 18 jaar, woont in de gemeente Arnhem en staat ingeschreven bij burgerzaken.
 • U heeft geen betalingsachterstand bij uw huidige zorgverzekeraar. 
 • Uw netto inkomen is niet hoger dan: 

Maximaal netto-inkomen

Situatie

Exclusief vakantiegeld Inclusief vakantiegeld
Alleenstaande tot pensioenleeftijd € 1.463,57 € 1.540,60
Gehuwden/samenwonend tot pensioenleeftijd € 2.090,81 € 2.200,85
Alleenstaande vanaf pensioenleeftijd € 1.625,37 € 1.710,91
Gehuwden/samenwonend vanaf pensioenleeftijd € 2.202,84 € 2.318,78

Maximaal nettovermogen

Situatie Vermogen
Alleenstaand € 7.575
Alleenstaande ouder € 15.150 
Gehuwden/samenwonenden € 15.150 

Een (basis-)zorgverzekering is verplicht

Iedereen in Nederland moet zich voor zorgkosten verzekeren via een basisverzekering. De basisverzekering is voor iedereen gelijk. Omdat deze niet alle kosten dekt moet u zich, bij GarantVerzorgd, aanvullend verzekeren. Daarnaast moet u zich ook nog aanvullend verzekeren voor tandartskosten. 

De gemeentepolis bestaat dus uit:

 • een standaard basisverzekering;
 • een aanvullende verzekering tegen medische kosten; is verplicht maar u kiest zelf welke;
 • een aanvullende verzekering voor tandartskosten; is verplicht en u kiest zelf welke.

Aanvullende verzekeringen

U kunt kiezen uit 3 aanvullende verzekeringen en 4 tandartsverzekeringen. Hierop krijgt u 9% korting en de gemeente betaalt ook een deel. Hieronder staan de premies voor 2024. De gemeentelijke bijdrage en korting zijn hier al vanaf gehaald. De basisverzekering bedraagt € 146,75 per persoon voor 2024. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.  

Aanvullende verzekering Premie voor 2024
GarantVerzorgd 1 € 7,14
GarantVerzorgd 2 € 20,61
GarantVerzorgd 3 € 39,86

 

Tandartsverzekering Premie voor 2024
Garant Tand Verzorgd 250 € 12,79
Garant Tand Verzorgd 500 € 19,70
Garant Tand Verzorgd 750 € 32,53
Tandproteseverzekering € 6,37

Kies zelf welke verzekering bij uw situatie past

U kiest uw verzekering op basis van uw wensen met betrekking tot:

 • De zorg die u vergoed wilt krijgen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen en gehoorapparaten, hulpmiddelen, tandarts en orthodontie.
 • De maandelijks te betalen premie: betaalt u liever wat meer met de zekerheid dat er geen extra kosten meer komen? Of een lagere maandelijkse premie met de kans op extra zorgkosten gedurende het jaar.
 • De mate waarin u gebruik maakt van zorg: heeft u zorgkosten of verwacht u die, kijk dan goed welk pakket u afsluit. Worden deze kosten niet door de basisverzekering gedekt, overweeg dan een aanvullende verzekering af te sluiten. 

De verschillende betekenissen van deze pakketten vindt u op de website van Gezondverzekerd.nl. U kunt zich deze website ook aanmelden voor de verzekering.

Eigen risico 

Voor de meeste zorgkosten uit de basisverzekering geldt dat u de eerste € 385 zelf moet betalen. Dit heet het eigen risico. Kiest u voor GarantVerzorgd 3, dan betalen wij dit voor u. U kunt dit pakket alleen kiezen wanneer u aan minimaal 2 van de volgende voorwaarden voldoet. U heeft: 

 1. in 2023 het eigen risico volledig betaald.
 2. een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg.
 3. een WMO-maatwerkvoorziening.
 4. een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betaald.

Speciaal pakket voor chronisch zieken en gehandicapten

Voor chronisch zieken en gehandicapten is een speciaal pakket samengesteld bij Menzis: GarantVerzorgd3. In dit pakket zitten extra vergoedingen die veel voorkomen bij chronisch zieken en gehandicapten. Ook betaalt u geen eigen risico. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Gezondverzekerd.nl. Of u kunt bellen met de Menzis Klantenservice via 088-2224080.