Collectieve zorgverzekering

We hebben een collectieve zorgverzekering voor Arnhemmers met een laag inkomen of een uitkering. Een deel van de premie voor de basisverzekering en een deel van de aanvullende verzekering betalen wij voor u. Daarnaast biedt onze gemeentepolis ook nog andere voordelen.

Deze verzekering heet de GarantVerzorgd Polis en wordt ook wel gemeentepolis genoemd. U kon deze tot en met 31 december 2021 afsluiten bij zorgverzekeraar Menzis. Het grote voordeel voor u is dat we een deel van uw premie betalen. En u krijgt voor sommige zorgkosten een hogere vergoeding dan bij andere zorgverzekeraars. Hiermee willen we u helpen om goed en betaalbaar verzekerd te zijn. 

Bent u al verzekerd via Menzis bij de gemeentepolis? Dan ontvangt u vanuit Menzis een brief met de nieuwe premie.

Spelregels gemeentepolis

Er zijn een aantal spelregels om deel te kunnen nemen aan deze gemeentepolis:

 • U bent ouder dan 18 jaar, woont in de gemeente Arnhem en staat ingeschreven bij burgerzaken.
 • U heeft geen betalingsachterstand voor uw huidige premie.
 • U voldoet aan een bepaald minimum inkomen:

Een netto-inkomen hebben tot maximaal

Situatie

Exclusief vakantiegeld Inclusief vakantiegeld
Alleenstaande tot pensioenleeftijd € 1.244,55 € 1.310,05
Gehuwden/samenwonend tot pensioenleeftijd € 1.777,92 € 1.871,50
Alleenstaande vanaf pensioenleeftijd € 1.382,89 € 1.455,67
Gehuwden/samenwonend vanaf pensioenleeftijd € 1.872,50 € 1.971,05

 

Een nettovermogen hebben tot maximaal

Situatie Vermogen
Alleenstaand € 6.505
Alleenstaande ouder € 13.010
Gehuwden/samenwonenden € 13.010

                                                     

De zorgverzekering

Iedereen in Nederland moet zich voor zorgkosten verzekeren via een basisverzekering. De basisverzekering is voor iedereen gelijk. Omdat deze niet alle kosten dekt moet u zich, ook bij GarantVerzorgd, extra verzekeren. Daarnaast moet u zich ook nog extra verzekeren voor tandartskosten.

De gemeentepolis bestaat dus uit:

 • een standaard basisverzekering
 • een aanvullende verzekering tegen medische kosten; is verplicht maar u kiest zelf
 • een aanvullende verzekering voor tandartskosten; is verplicht en u kiest zelf welke.

Aanvullende verzekeringen

U kunt kiezen uit 3 aanvullende verzekeringen en 3 tandartsverzekeringen. U krijgt 3% korting op uw basisverzekering en 9% op de andere 2 verzekeringen.

Hieronder staan de premies voor 2022. De gemeentelijke bijdrage en korting zijn hier al vanaf gehaald. De basisverzekering bedraagt € 129,25 voor 2022. 

Premies voor 2022

Aanvullende verzekering Premie voor 2022 Tandartsverzekering Premie voor 2022
GarantVerzorgd 1 € 6,83 Garant Tand Verzorgd 250 € 11,78
GarantVerzorgd 2 € 20,48 Garant Tand Verzorgd 500 € 19,11
GarantVerzorgd 3 € 39,59 Garant Tand Verzorgd 750 € 30,94

Kies zelf welke verzekering bij uw situatie past

U kiest uw verzekering op basis van uw wensen met betrekking tot:

 • De zorg die u vergoed wilt krijgen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, brillen en gehoorapparaten, hulpmiddelen, tandarts en orthodontie.
 • De maandelijks te betalen premie: betaalt u liever wat meer met de zekerheid dat er geen extra kosten meer komen? Of een lagere maandelijkse premie met de kans op extra zorgkosten gedurende het jaar.
 • De mate waarin u gebruik maakt van zorg: sport u veel met grote kans op blessures? Heeft u hoge tandartskosten? Dan is het verstandig om ook te kiezen voor een aanvullende tandartsverzekering.

De verschillende betekenissen van deze pakketten vindt u op de website Gezondverzekerd.nl.

Eigen risico 

Voor de meeste zorgkosten uit de basisverzekering geldt dat u de eerste € 385 zelf moet betalen. Dit heet het eigen risico. Kiest u voor GarantVerzorgd 3, dan betalen wij dit voor u. U kunt dit pakket alleen kiezen wanneer u aan minimaal 2 van de volgende voorwaarden voldoet. U heeft: 

 1. in 2021 het eigen risico volledig betaald.
 2. een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg.
 3. een WMO-maatwerkvoorziening.
 4. een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betaald.

Voordelen van de gemeentepolis

 • U krijgt korting en meer vergoedingen dan bij veel andere verzekeringen.
 • Als u een tandartsverzekering heeft afgesloten, zijn kinderen ook meeverzekerd voor een beugel.
 • De poliskosten mogen in termijnen betaald worden.
 • Naast de basiszorgverzekering en het eigen risico is er ook nog de “eigen bijdrage”. Dit betekent dat sommige zorgkosten, voor een deel door u zelf moeten worden betaald. Via de zorgverzekering kunt u daar een deel van terugkrijgen. Het bedrag dat u bij de gemeentepolis terug kunt krijgen, is hoger dan bij veel andere zorgverzekeringen. Op de website van Menzis kunt u bij de Vergoedingenwijzer zien hoe hoog dit bedrag is.         
Speciaal pakket voor chronisch zieken en gehandicapten

Voor chronisch zieken en gehandicapten is een speciaal pakket samengesteld bij Menzis: GarantVerzorgd3. In dit pakket zitten extra vergoedingen die veel voorkomen bij chronisch zieken en gehandicapten. Ook betaalt u geen eigen risico. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u naast de bovenstaande voorwaarden ook aan 2 van de 4 onderstaande voorwaarden voldoen.

 • U heeft een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 • U betaalt een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor ( CAK) voor zorg aan huis.
 • U heeft een indicatie vanuit de Wet langdurige Zorg (WlZ).
 • U heeft in het vorig jaar (2021) het eigen risico volledig betaald.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website Gezondverzekerd.nl. Of u kunt bellen met de Menzis Klantenservice via 088-2224080.