Kredietbank Nederland

De Kredietbank Nederland (KBNL) is een bank zonder winst oogmerk.

Deze bank verstrekt krediet aan diegenen die niet of niet tegen de gebruikelijke voorwaarden geld kunnen lenen bij de commerciële banken.

Als u geld leent bij een bank betaalt u rente, ook bij Kredietbank Nederland (voorheen Sociale Bank Centraal Nederland). Het is altijd verstandig om de tarieven van verschillende banken met elkaar te vergelijken.

Meer informatie vindt u op www.kredietbanknederland.nl