Bomenbeleid

Het nieuwe bomenbeleid is ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. In het Bomenplan Arnhem staat het nieuwe beleid beschreven.

De agendacommissie van de raad gaat nu bekijken wanneer het Bomenplan (pdf, 7MB) in de Gemeenteraad wordt besproken. Bij de behandeling van het plan in de raad kunt u gebruik maken van uw inspreekrecht. Dit kunt u via de griffie doen.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het on- en offline meepraten en meedenken over het bomenbeleid.