Bomenbeleid

De gemeenteraad stelde het nieuwe bomenbeleid van Arnhem vast. In het Bomenplan Arnhem staat het nieuwe beleid beschreven.

Bomenbeleid

De raad heeft bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het definitieve Bomenplan.


Wij willen iedereen hartelijk danken voor het on- en offline meepraten en meedenken over het bomenbeleid.