Bomenbeleid

Arnhemmers houden van hun bomen. Niet voor niets staat onze stad bekend als één van de meest groene steden van Nederland. De gemeente werkt aan een mooier Arnhem en ontwikkelt momenteel een nieuw bomenbeleidsplan. Hierover willen we met inwoners in gesprek.

Boompicknicks

Denk en praat met mee over het nieuwe bomenbeleid tijdens de boompicknicks. De thema's voor de picknicks zijn bekend en u kunt zich aanmelden. Iedere picknick begint om 18.30 uur en eindigt rond 21.30 uur.   

Boompicknicks
Boompicknick  Datum   Onderwerp Locatie
1 9 april Wat is je doel als stad? Theehuis Moscowa
2 16 april Hoe realiseren we de doelen? De Coehoorn Centraal
3 23 april Vervolg picknick 2 + Wie beslist, wie heeft welke rol? De Buitenplaats Schuytgraaf
4 7 mei Terugkoppeling opbrengsten stadsgesprekken Molenplaats Sonsbeek

 

Online meedenken en meepraten

Ook online kunt u makkelijk meedenken en meepraten. Ga naar www.bomenplanarnhem.nl/  en laat weten wat uw ideeën zijn. Ga met andere inwoners en organisaties in gesprek over verschillende onderwerpen. Bekijk welke dilemma's er zijn. Volg wat er tijdens bijeenkomsten besproken is en hoe het proces naar een nieuw bomenbeleid verder verloopt.

Vervolg bomenbeleid

Na de laatste boompicknick worden alle ideeën verzameld. Deze ideeën worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe bomenbeleid. In juni krijgen alle betrokkenen een terugkoppeling van het nieuwe concept beleid en wordt het plan aan de raad aangeboden ter vaststelling

 

 

Uitgelicht

Uitkomsten gesprekken met de stad

Tijdens de Nationale Boomfeestdag op 13 maart vond de startbijeenkomst Bomen over bomen plaats. Op deze bijeenkomst hebben meer dan honderd Arnhemmers 41 onderwerpen aangedragen. Deze 41 onderwerpen zijn samengevat tot tien gespreksthema's:

Lees verder

Nieuw bomenbeleid

Waar gaat het nieuwe bomenbeleid over?

Lees verder

Uw Reactie
Uw Reactie