Nieuw bomenbeleid

Waar gaat het nieuwe bomenbeleid over?

In het bomenbeleid komen de antwoorden op vragen te staan, zoals:

  • Wat betekenen bomen voor Arnhem en hoe willen wij de komende jaren met bomen omgaan?
  • Hoe kunnen we een kastanje tot een statige monumentale kastanjeboom laten uitgroeien?
  • Wat betekenen onze klimaat- en milieudoelstellingen voor het bomenbeheer?
  • Hoe moet het onderhoud van bomen in parken en straten eruit komen te zien?
  • Hoe wordt bepaald of een boom in een tuin, park en straat mag worden gekapt of niet?
  • Hoe kunnen we transparanter omgaan met ons bomenbeleid?