Uitkomsten gesprekken met de stad

Tijdens de Nationale Boomfeestdag op 13 maart vond de startbijeenkomst Bomen over bomen plaats. Op deze bijeenkomst hebben meer dan honderd Arnhemmers 41 onderwerpen aangedragen. Deze 41 onderwerpen zijn samengevat tot tien gespreksthema's:

 • Visie op bomen in Arnhem
 • Visie op aanplanten
 • Visie op kappen
 • Visie op beheer en onderhoud
 • Afweging met andere belangen
 • Duurzaamheid en klimaat
 • Biodiversiteit en ecologie
 • Inbedden in ruimtelijke visie
 • Wie beslist, wie heeft welke rol?
 • Vertrouwen en draagvlak

Stemmen over thema's

Over de thema's is tijdens de startbijeenkomst gestemd. De thema's met de meeste stemmen zijn:

 • Biodiversiteit en ecologie
 • Wie beslist, wie heeft welke rol?
 • Visie op beheer en onderhoud
 • Visie op kappen

Boompicknick 9 april

Simon Klingen, boomadviseur en schrijver van diverse boeken over bomen, verzorgde een rondleiding rondom Moscowa. Na de rondleiding vond een gesprek plaats over het gemeenschappelijke doel. Het bomenbeleidsplan moet volgens de aanwezigen vooral als kans worden gezien om het groene karakter van de stad meer te benadrukken. De aanwezigen gaven onder andere aan dat er nu én in de toekomst grote en gezonde bomen in de stad moeten staan. Daarbij is het belangrijk dat de juiste boom op de juiste plek komt te staan. Ook moet er meer onderscheid gemaakt worden tussen bomen in de stad en bomen in bossen en parken. Daarnaast kwamen klimaatdoelstellingen, meer bomen laten groeien in Arnhem en respect voor bestaande bomen als onderwerpen naar voren.

Boompicknick 16 april

Inwoners bepaalden de volgorde van het gesprek tijdens de tweede boompicknick. De gemeente gaf aan graag de tweede boompicknick te willen wijden aan de kap(vergunning). De reden hiervoor is omdat de kap(vergunning) één van de meest gevoelige thema's rondom het bomenbeleid is. De aanwezigen waren het daar niet mee eens: eerst de toekomstige doelen op het gebied van groen, biodiversiteit, milieu, klimaat en natuurlijk bomen, bepalen. Vervolgens een gesprek over hoe de kap(vergunning), het beheer en onderhoud en de aanplant aan die doelen kunnen bijdragen. De kap(vergunning) kwam tijdens het laatste deel van de avond aanbod. Daarom wordt er bij de derde boompicknick op 23 april verder gepraat over onder andere beheer, onderhoud en aanplant. Ook de eerder ingeplande thema's Wie heeft welke rol, transparantie en communicatie, komen dan aan de orde.

Boompicknick op 23 april

De derde boompicknick vond in de Buitenplaats in Schuytgraaf plaats. In het eerste deel van de bijeenkomst werd gesproken over het thema aanplant, onder andere over de juiste boom op de juiste plek, wijkers en blijvers, aanplant door particulieren en ecologie/klimaat en biodiversiteit. Ook over beheer en onderhoud werd gepraat. Bij dit thema kwamen de onderwerpen beheerplannen (op wijkniveau), inspelen op klimaatverandering, monitoring van beleid en onderhoud aan de orde. Tijdens het tweede deel van de avond ging het onder andere over communicatie, transparantie en besluitvorming.

Meer informatie en verslagen

Meer informatie en de verslagen van de bijeenkomsten staan op www.bomenplanarnhem.nl

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie