Gemeente en bestrijding

De gemeente bestrijdt de Japanse duizendknoop alleen op gemeentelijke grond. Het tegengaan van de Japanse duizendknoop richt zich op:

  • het voorkomen van verdere verspreiding
  • de plant in toom houden
  • bestrijding van de plant op risicolocaties (overlast & risico op verdere verspreiding)

Waar de plant deels op particulier terrein groeit, zal in overleg met de bewoners of terreineigenaar naar een oplossing worden gezocht.

Methodes

elektrocutie van de knoop

Er zijn diverse bestrijdingsmethoden voor de Japanse duizendknoop. Helaas zit een eenvoudige goedkope oplossing daar nog niet bij. Bestrijding is een zaak van lange adem en zorgvuldig werken. De gemeente gebruikt verschillende bestrijdingsmethoden, welke methode gebruikt wordt is afhankelijk van de situatie. Methoden die worden toegepast zijn; afgraven, maaien, uittrekken, stomen en afdekken. De gemeente voert een proef uit met elektrocutie van de knoop op plekken waar de plant lastig te bestrijden is. De gemeente Arnhem gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen bij de bestrijding.

Tot nu zijn er meer dan 300 plekken in Arnhem bekend waar de Japanse duizendknoop groeit. Deze plekken zijn in kaart gebracht. Heeft u de plant gezien en staat deze niet op de kaart? Maak er melding van en beschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar we de plant kunnen vinden. Groeit de plant in uw tuin en op gemeentelijke terrein naast uw huis of tuin, geef dit dan ook aan ons door.