Boombeheer 2019

Arnhem is een groene stad. Daarom gaan we zorgvuldig met bomen om. Van jong boompje tot statige oud kastanje, iedere boom leeft en heeft een begin en helaas ook een einde.

Vanaf de aanplant verzorgt en beschermt de gemeente Arnhem de bomen. Zo krijgen we een gezond en divers bomenbestand en dat is goed voor de mens en de natuur in de stad. We zien graag dat onze bomen heel oud worden en dat vergt goed onderhoud. Eén gezonde volgroeide boom levert een grotere bijdrage aan mens en natuur dan een kleine.

Behoud en verzorging van bomen

In Arnhem staan 40.000 straatbomen. Iedere jaar wordt een derde van alle straatbomen gesnoeid. Hierbij worden dode en slechte takken verwijderd. 
Een deel van de straatbomen worden elk najaar beoordeeld op veiligheid. Uit de veiligheidscontrole blijkt of de boom gezond en veilig is of verzorging nodig heeft. Sommige bomen zijn helaas zo ziek of verzwakt en onveilig dat het nodig is deze binnen een jaar te kappen. Als er acuut gevaar is, wordt de boom direct gekapt (noodkap).
Ook zijn er bomen die in aanmerking komen voor een tweede onderzoek. Een externe deskundige bekijkt dan of een boom ziek is en te redden is. Wanneer blijkt dat de boom binnen een jaar een gevaar vormt voor de omgeving wordt deze gekapt. 

Bomenbeheerlijst

In het najaar/winter komen de te kappen bomen op de bomenbeheerlijst. De bomen op de bomenbeheerlijst vindt u op de kaart . Hierop staan bomen uit de eerste veiligheidscontrole. Later aangevuld met enkele bomen uit het tweede onderzoek. U herkent de te kappen bomen buiten met een oranje ring. 
De gemarkeerde bomen in bossen, parken en wijkbosjes zijn niet opgenomen in bovengenoemde bomenbeheerlijst. De bomen met een oranje ring worden in de winterperiode gekapt. Bomen met een blauwe stip worden gesnoeid.

Het kappen zelf gebeurt in het winterseizoen. In deze maanden brengt het kappen het minste schade toe aan flora en fauna. De bomen zijn dan vaak kaal en de kans dat er vogels in broeden is het kleinst. Voor de kap wordt de boom gecheckt op flora en fauna. 
We gaan uit van het behoud van de bomen. Van alle 40.000 straatbomen wordt minder dan één procent in per jaar gekapt en herplant. De kap van bomen is noodzakelijk omdat de bomen ziek zijn en gevaar opleveren. Met uitzondering van enkele bomen die ernstige overlast bij woningen veroorzaken. Klachten zoals lichtinval, blad, wortels is geen reden voor kap. 

Vervanging door nieuwe bomen

Aan de eind van het jaar wordt er een nieuwe boom geplant. We zorgen ervoor dat de jonge boom de kans krijgt om tot een gezond volwassen exemplaar uit te groeien. Soms is planten op plaats van de gekapte boom niet mogelijk. Dan zoeken we naar een geschikte plek in de buurt. 

(Kap)vergunning

In Arnhem zijn veel bomen, ook op particuliere grond, planologisch beschermd via het bestemmingsplan, de waardevolle bomenlijst  of via de Wet natuurbescherming (Boswet). Voor een aantal bomen van de boombeheerlijst is een (kap)vergunning nodig. De vergunningaanvraag kunt u via www.overheid.nl inzien.

Vragen, opmerkingen?

We proberen zo goed mogelijk de bewoners van te voren in te lichten over de kap. Elke boom is uniek en iedere situatie is anders. We zetten altijd een markering op de boom (oranje ring en/of affiche) zodat u weet dat de boom weg gaat. In een aantal situaties is er een schouw gemaakt met omwonenden. Wilt u een extra toelichting of heeft u vragen? Maak dan een melding. We nemen dan binnen vijf werkdagen contact met u op.