Waardevolle bomen

De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van alle waardevolle bomen in de stad.

Ruim 800 bijzondere, vrijstaande bomen staan op de register 'Waardevolle bomenlijst 2013-2' (pdf, 1MB). Op de digitale kaart ziet u waar de waardevolle bomen in Arnhem staan. Voor deze bomen en voor gebieden waarvan het bestemmingsplan zegt dat ze beschermd zijn, blijft een kapvergunning van kracht. Voor veel andere bomen is geen kapvergunning meer nodig. Er is meer informatie over de kapvergunning beschikbaar. Bestemmingsplangegevens kunnen worden opgevraagd bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Boom aanmelden?

Wist u dat u zelf een boom kunt aanmelden voor de waardevolle bomenlijst? Aanmelden kan hier:

Aanmelden waardevolle bomenlijst

De gemeente beoordeelt uw verzoek aan de hand van criteria waardevolle bomenlijst (pdf, 120kB). Jaarlijks bekijkt de gemeente een deel van het bomenbestand en voegt eventueel bomen toe aan de waardevolle bomenlijst als B&W daarover een besluit heeft genomen. Eens in de 6 jaar is dan de waardevolle bomenlijst geactualiseerd.

Gratis boomcontrole

Eigenaren met een of meerdere waardevolle bomen krijgen van de gemeente een maal per jaar een gratis controle van hun boom aangeboden. Zo’n controle geeft aan of een boom optisch gezond is of niet en wat er mogelijk mankeert. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van acties die uit de controle voortvloeien. De resultaten van de controle zijn te vinden op de digitale kaart.

Werkzaamheden bij (waardevolle) bomen

Bij (bouw)werkzaamheden in de buurt van een boom willen we beschadiging of schade voorkomen. Op de poster Werken rond bomen (pdf, 1,5MB) staan voorzorgsmaatregelen waarmee we de bomen tijdens verschillende werkzaamheden heel en gezond kunnen houden.

Jaarlijkse wijziging

Jaarlijks wordt het register gewijzigd. De laatste aanpassing staan op de Veranderingen Waardevolle bomenlijst 2015/2016 (pdf, 96kB). De verandering is ook visueel weergegeven op een kaart (pdf, 903kB).

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie