Hulp bij problemen met huur

Als huurder heeft u bepaalde rechten. Uw huis mag geen gebreken hebben en de prijs van uw huurwoning mag niet te hoog zijn. Heeft u problemen met uw huurhuis of verhuurder, dan kunt op verschillende manieren hulp krijgen.

Te hoge huurprijzen of onderhoudsgebreken aan uw woning

Betaalt u teveel huur, of heeft u bijvoorbeeld last van schimmel in uw huurwoning? Dan kunt u terecht bij De Huurdersbalie. De Huurdersbalie is onderdeel van stichting Het Huurdershuis. Het is een algemeen en onafhankelijk informatie- en adviespunt voor huurders in Arnhem. U kunt bij De Huurdersbalie onder andere terecht voor: 

  • Te hoge huurprijzen
  • Verkeerd berekende (te hoge) servicekosten
  • Onderhoudsgebreken in uw woning
  • Vocht, schimmel, tocht en kou in uw woning 
  • Ongepast gedrag van uw verhuurder 
  • Dreigende huisuitzetting

Veel van deze problemen treft De Huurdersbalie aan bij de zogenoemde huisjesmelkers. De Huurdersbalie registreert deze huisjesmelkers om daarop gepaste actie op kunnen ondernemen. Om u te beschermen zal De Huurdersbalie dit met grote zorgvuldigheid doen.

Neemt u contact op met De Huurdersbalie, dan probeert deze de zaken altijd eerst in goed overleg op te lossen. Pas daarna gaat De Huurdersbalie met u naar de huurcommissie of de rechtbank.

U kunt De Huurderbalie bereiken via telefoonnummer 06 54 97 63 80 of per e-mail via balie@huurdershuis.nl. De website is www.huurdersbalie.nl

Meldpunt goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Denk hierbij aan discrimineren, bedreigen, het niet willen opstellen van een schriftelijk huurcontract, te hoge borg vragen en het verkeerd afhandelen van servicekosten. De gemeente Arnhem heeft daarom een meldpunt ingesteld waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze (ongewenst) gedrag ervaren van verhuurders of verhuurbemiddelaars. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Huurdersbalie.