Hulp bij problemen met huur

Als huurder heeft u bepaalde rechten. Uw huis mag geen gebreken hebben en de prijs van uw huurwoning mag niet te hoog zijn. Heeft u problemen met uw huurhuis of verhuurder, dan kunt op verschillende manieren hulp krijgen.

Te hoge huurprijzen of onderhoudsgebreken aan uw woning

Betaalt u teveel huur, of heeft u bijvoorbeeld last van schimmel in uw huurwoning? Dan kunt u terecht bij De Huurdersbalie. De Huurdersbalie is onderdeel van stichting Het Huurdershuis. Het is een algemeen en onafhankelijk informatie- en adviespunt voor huurders in Arnhem. U kunt bij De Huurdersbalie onder andere terecht voor: 

  • Te hoge huurprijzen
  • Verkeerd berekende (te hoge) servicekosten
  • Onderhoudsgebreken in uw woning
  • Vocht, schimmel, tocht en kou in uw woning 
  • Ongepast gedrag van uw verhuurder 
  • Dreigende huisuitzetting

Veel van deze problemen treft De Huurdersbalie aan bij de zogenoemde huisjesmelkers. De Huurdersbalie registreert deze huisjesmelkers om daarop gepaste actie op kunnen ondernemen. Om u te beschermen zal De Huurdersbalie dit met grote zorgvuldigheid doen.

Neemt u contact op met De Huurdersbalie, dan probeert deze de zaken altijd eerst in goed overleg op te lossen. Pas daarna gaat De Huurdersbalie met u naar de huurcommissie of de rechtbank.

U kunt De Huurderbalie bereiken via telefoonnummer 06 54 97 63 80 of per e-mail via balie@huurdershuis.nl. De website is www.huurdersbalie.nl