Uw leefomgeving

Hoe veilig en gezond is uw leefomgeving? De landelijke Atlas Leefomgeving geeft informatie over de kwaliteit van de leefomgeving. Het is een verzameling van milieu- en gezondheid informatie.

Zoekt u informatie over bijvoorbeeld asbest, geluid, luchtkwaliteit, groen, bodem, ruimtelijke ordening of veiligheid in uw omgeving? Raadpleeg dan www.atlasleefomgeving.nl. Door middel van interactieve kaarten kan tot op buurtniveau worden ingezoomd.

Bestemmingsplannen

Wilt u weten voor welke doeleinden u uw grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan, dan kunt u bestemmingsplannen raadplegen voor de vastgestelde bestemmingsplannen en de ontwerpbestemmingsplannen.

Besluiten ontvangen via e-mail service

De gemeente, provincie en waterschappen nemen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een omgevingsvergunning, een nieuw bestemmingsplan of een evenementenvergunning. Wilt u direct informatie ontvangen over deze besluiten dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van de overheid.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie