Huren

Bent u op zoek naar een huurwoning? Op deze pagina vindt u informatie over sociale huurwoningen en het Huurdershuis.

Sociale huurwoningen

In de gemeente Arnhem worden de sociale huurwoningen verhuurd via een regionaal aanbod. Woningcorporaties uit de regio Arnhem/Nijmegen verhuren samen ongeveer 100.000 woningen.
Wekelijks adverteren zij in een speciale woonkrant, het Entree magazine. Belangstellenden kunnen zich met een zogenaamde woonbon aanmelden voor maximaal 2 woningen uit deze woonkrant. Ook via www.entree.nu is het mogelijk te reageren op het woningaanbod. Op deze website vindt u ook informatie over bijvoorbeeld inschrijven, studentenhuisvesting en urgentie binnen het woonruimteverdelingssysteem in de regio Arnhem/Nijmegen.

Het Huurdershuis

Het Huurdershuis verzorgt voorlichting en advies aan individuele huurders uit Arnhem. Voor uw vragen op onder meer juridisch, bouwtechnisch en gebied van volkshuisvesting kunt u bij het Huurdershuis terecht. Voor meer informatie kijk op www.huurdershuis.nl.

Huurtoeslag

Kijk voor meer informatie over het krijgen van huurtoeslag op www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl.