Huren

Bent u op zoek naar een huurwoning? Op deze pagina vindt u informatie over diverse huurvormen.

Sociale huurwoningen

In de gemeente Arnhem worden de sociale huurwoningen verhuurd via een regionaal aanbod. Woningcorporaties uit de regio Arnhem/Nijmegen verhuren samen ongeveer 100.000 woningen.
Wekelijks adverteren zij in een speciale woonkrant, het Entree magazine. Belangstellenden kunnen zich met een zogenaamde woonbon aanmelden voor maximaal twee woningen uit deze woonkrant. Ook via internet, www.entree.nu is het mogelijk te reageren op het woningaanbod. Op deze website vindt u ook informatie over bijvoorbeeld inschrijven, studentenhuisvesting en urgentie binnen het woonruimteverdelingssysteem in de regio Arnhem/Nijmegen.

Het Huurdershuis

Het Huurdershuis verzorgt voorlichting en advies aan individuele huurders uit Arnhem. Voor uw vragen op onder meer juridisch, bouwtechnisch en gebied van volkshuisvesting kunt u bij het Huurdershuis terecht. Voor meer informatie kijk op www.huurdershuis.nl.

Huurtoeslag

In plaats van de huursubsidie/vangnetregeling kunt u gebruik maken van de huurtoeslag. Let op: het tijdvak verandert bij de huurtoeslag. Het loopt nu van 1 januari t/m 31 december (in plaats van 1 juli tot 30 juni). De toeslag wordt gebaseerd op het verwachte inkomen in het betreffende jaar. De toeslag wordt betaald in maandelijkse voorschotten. Aan het einde van het jaar vindt een afrekening plaats.

Kijk voor meer informatie kijk op www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie