Opkoopbescherming

Arnhem kent een grote druk op de woningmarkt. Steeds vaker hebben mensen moeite met het vinden van een betaalbare koopwoning. Om starters en andere woningzoekenden meer kans te geven op een koopwoning geldt in Arnhem een opkoopbescherming. Hierdoor mogen goedkope en middeldure koopwoningen na een aankoop niet meer worden verhuurd. 

De opkoopbescherming geldt in het grootste deel van Arnhem en is van toepassing op woningen met een WOZ-waarde tot en met € 355.000. De koopprijs van de woning is dus niet relevant. Om te beoordelen of de opkoopbescherming van toepassing is op uw situatie, moet u te kijken naar het WOZ-bedrag dat jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld. U kunt hiervoor terecht op www.wozwaardeloket.nl.

De opkoopbescherming houdt in dat een woning na aankoop niet mag worden verhuurd. De opkoopbescherming geldt voor een periode voor 4 jaar nadat u eigenaar bent geworden van een woning. Hierbij is de datum van de akte van levering leidend. Dit is de datum waarop u als eigenaar wordt ingeschreven in openbare registers. 

Woningen die al verhuurd werden, mogen verhuurd blijven, ook na een aankoop. De opkoopbescherming geldt dus voor woningen die bij aankoop ‘vrij van huur en gebruik’ waren. Werd een woning voor een verkoop of aankoop minder dan 6 maanden verhuurd, dan geldt de opkoopbescherming ook. Zo voorkomen we dat voor een verkoop snel een huurder in de woning wordt geplaatst om de opkoopbescherming te omzeilen. Lees de volledige regeling (pdf, 243kB). 

Zelfbewoningsplicht

Voor nieuwbouwwoningen in de gemeente Arnhem is een zelfbewoningsplicht van kracht.

Ik heb recent een woning gekocht met een WOZ-waarde onder de €355.000. Valt mijn woning onder de opkoopbescherming?

Als u eigenaar was van een woning voor 26 februari 2022 en u was voor die datum in openbare registers als eigenaar geregistreerd, dan geldt de opkoopbescherming voor u niet. U mag de woning verhuren. Als u uw woning verkoopt, geldt het verhuurverbod wel voor de nieuwe eigenaar. 

De opkoopbescherming geldt ook als u voor 26 februari 2022 al wel een koopovereenkomst tekende, maar de leveringsakte nog niet in orde was gemaakt. In dat geval mag u de woning niet verhuren. 

Wat als ik een woning waarvoor de opkoopbescherming geldt toch verhuur?

Dan bent u in overtreding en krijgt u een boete. Eerste boetes kunnen oplopen tot € 21.750. Bij een tweede overtreding van hetzelfde verbod geldt een boete van € 87.000. Daarnaast kan een last onder dwangsom worden opgelegd om de activiteiten te beëindigen.

In welke wijken is een opkoopbescherming van kracht?

De opkoopbescherming is van toepassing op woningen in Arnhemse Broek, Centrum, De Laar, Elderveld, Elden, Geitenkamp, Heijenoord/Lombok, Klarendal, Malburgen-Oost (Noord), Malburgen-Oost (Zuid), Malburgen-West, Monnikenhuizen, Presikhaaf-Oost, Presikhaaf-West, Rijkerswoerd, Schuytgraaf, Spijkerkwartier, St. Marten/Sonsbeek-Zuid, Velperweg e.o., Vredenburg/Kronenburg. 

De opkoopbescherming geldt niet in Alteveer-Cranevelt, Burgermeesterwijk /Hoogkamp, Klingelbeek e.o. en Schaarsbergen. 

Verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen 

Er gelden 3 uitzonderingen op de bovengenoemde regels. In deze gevallen moet u een vergunning voor verhuur aanvragen. U kunt over een aantal dagen een aanvraag indienen via het formulier onderaan deze webpagina. U kunt uitsluitend een vergunning aanvragen als een van de volgende situaties op toepassing is: 

  • Verhuur aan bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad
  • Als u al langer dan 1 jaar in een woning woonde, mag u de woning tijdelijk verhuren voor maximaal 1 jaar en u bijvoorbeeld in het buitenland verblijft
  • Verhuur van woonruimte die onlosmakelijk verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel

Alleen als u voldoet aan een van de bovenstaande eisen kunt een ‘verhuurvergunning opkoopbescherming’ aanvragen. Aanvragen voor de ‘verhuurvergunning opkoopbescherming’ worden behandeld en beoordeeld door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Deze uitvoeringsdienst voert in opdracht van gemeente Arnhem taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit kan door het aanvraagformulier Verhuurvergunning opkoopbescherming (pdf, 51kB) in te vullen en op te sturen naar postbus@odra.nl.

Als u vragen heeft over een vergunningaanvraag kunt u contact opnemen met de ODRA (tussen 9.00 -12.00 uur en tussen 13.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar via 026-3771600). 

Leges

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag zijn (leges)kosten van toepassing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODRA.

Illegale verhuur melden

Heeft u vermoedens van illegaal verhuur in strijd met de opkoopbescherming. Dan kunt u een schriftelijke melding maken bij de ODRA via: postbus@odra.nl. Onder vermelding van “opkoopbescherming melden illegaal verhuur”.  Voegt u in uw onderbouwing ook het adres van de woning toe.