Ruimtelijk beleid en woonvisie

Woonvisie, grondbeleid en structuurvisie vindt u hier.

 • Structuurvisie 2020-2040

  Het ruimtelijk beleid van de gemeente Arnhem is vastgelegd in de Structuurvisie Arnhem 2020, doorkijk 2040. Daarmee beschikt Arnhem weer over een bijgewerkt kader voor de hoofdlijnen van de ruimtelijke toekomst van de stad.

 • Verdeling sociale huurwoningen in Arnhem

  Het verdelen van sociale huurwoningen in Arnhem is gebaseerd op de Huisvestingsverordening gemeente Arnhem 2016.

 • Woonprincipes

  Het is belangrijk dat iedereen goed kan wonen in Arnhem. Om dat te kunnen realiseren is het nodig om een nieuwe koers uit te zetten voor de komende 10 jaar. Vanuit de stad hebben we veel ideeën en suggesties gekregen voor de woonprincipes.

 • Grondbeleid en grondprijzen

  Grond is het fundament voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Het geeft ruimte en zeggenschap. Grond is nodig om bouw- en inrichtingsplannen te kunnen realiseren.

Uw Reactie
Uw Reactie