Woonprincipes

Het is belangrijk dat iedereen goed kan wonen in Arnhem. Om dat te kunnen realiseren is het nodig om een nieuwe koers uit te zetten voor de komende 10 jaar. Vanuit de stad hebben we veel ideeën en suggesties gekregen voor de woonprincipes.

We hebben deze ideeën en suggesties vertaald in de Arnhemse woonprincipes 2025 (pdf 8,4kB).  De Arnhemse woonprincipes 2025 zijn in december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wonen in de brede zin

De woonprincipes gaan over de woning, woonomgeving, voorzieningen in de omgeving, bereikbaarheid, veiligheid en sociale samenhang. Een greep uit de woonprincipes: Arnhemmers voelen zich veilig en thuis in hun woning en woonomgeving. Het is normaal zelf preventief de woning aan te passen, bijvoorbeeld aan het ouder worden. Concentratie van lage inkomens binnen wijken wordt vermeden. Het aantal studenten groeit mede door goede studentenhuisvesting en -voorzieningen. Vanaf 2020 wordt er energieneutraal gebouwd. Bewoners en professionals werken in de wijk gelijkwaardig samen en vertrouwen elkaar.

Uitvoering woonvisie

In oktober 2015 hebben partners, inwoners en gemeente een manifest ondertekend waarmee ze toezegden samen te zullen werken aan het realiseren van de doelen van de woonprincipes. Samen met de ondertekenaars van het manifest is op basis van de nieuwe woonprincipes een uitvoeringsagenda (pdf, 1,35MB) opgesteld. Het is de bedoeling dat partijen zich vervolgens verbinden aan de uitvoering daarvan. In juli 2016 is de uitvoeringsagenda door de gemeenteraad vastgesteld.

Prestatie afspraken

De Arnhemse woonprincipes zijn een belangrijk kader voor het maken van afspraken met de woningcorporaties over hun investeringen in Arnhem, het volkshuisvestlijk kader (pdf, 8,55MB). Daarin hebben betaalbaarheid en beschikbaarheid een belangrijke plaats gekregen. Het volkshuisvestelijk kader is in april 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

Langer zelfstandig wonen

In het procesplan (pdf,1,44MB) dat nu opgesteld wordt, worden prioriteiten geformuleerd ten aanzien van verschillende (zorg-) doelgroepen. In het procesplan beschrijven we waar zich rond het langer zelfstandig wonen knelpunten voordoen en welke maatregelen genomen moeten worden.

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie