Afval scheiden loont

Sinds 1 juli 2020 zijn de kosten voor afval veranderd. U betaalt een lager vast tarief en een bedrag per afvalzak. Door afval goed te scheiden heeft u invloed op de hoogte van uw afvalkosten. Op deze pagina leest u meer over de veranderingen.

Minder restafval, meer hergebruik grondstoffen

Afval is waardevol. Dat klinkt raar maar veel afval is opnieuw te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, maar dan moet dit wel gescheiden worden. Door het goed te scheiden kunnen we bijvoorbeeld van papier weer nieuw papier maken en maken we van plastic verpakkingen bloembakken of boodschappenkratjes. Daarom is het belangrijk afval zo goed mogelijk te scheiden. Zo zorgen we samen voor een betere wereld voor volgende generaties. 

Heel veel inwoners bieden nu al zo goed mogelijk afval gescheiden aan. Door de afvalstoffenheffing te veranderen willen wij inwoners nog meer stimuleren om goed afval te scheiden. Meer gft, plastic en papier scheiden betekent minder restafval. 

Minder restafval betekent lagere kosten. Bovendien is het eerlijker en worden inwoners beloond voor goede afvalscheiding. U betaalt een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel is lager als u goed afval scheidt en daardoor minder restafval aanbiedt. 

Ambities

Nederland heeft de ambitie om in 2020 te komen tot 100 kg restafval per inwoner. In Arnhem hadden we in 2019 gemiddeld 202 kg restafval per inwoner per jaar. In 2021 willen we proberen 40% minder restafval te verbranden. Minder restafval, betekent lagere kosten en ook dat inwoners die goed afval scheiden voordeliger uit zijn. 

Ambities verbruik restafval per inwoner

Nieuwe producten door afval scheiden

Jaarlijks gooien wij per persoon bijna 500 kilo weg. Maar afval is waardevol. Veel afval soorten zijn namelijk een grondstof voor een nieuw product. Hoe kunt u helpen? Door afval goed te scheiden. Zo helpt u mee met het besparen van schaarse grondstoffen en energie. 

Afval nieuwe grondstof

We kunnen papier, glas, plastic verpakkingen, blik, drinkpakken, groente- fruit- en tuinafval , frituurvet of olie hergebruiken. Zo maken we bijvoorbeeld van koffiedik notitieboekjes, van melkpakken toiletpapier, van GFT compost, van plastic flesjes verkeerspaaltjes en kauwgumresten worden schoenen. 

Hergebruik spullen

U kunt andere mensen blij maken met  herbruikbare spullen zoals kleding, huisraad of elektrische apparaten. U kunt dit inleveren bij of op laten ophalen door kringloopwinkel 2Switch .

Hulp bij afval scheiden

Goed scheiden van afval is soms best ingewikkeld. Wilt u hulp van een schonebuurtcoach? Bel dan met de Klantenservice via telefoonnummer 0800-1809.

 

Invloed op de hoogte van uw afvalkosten

Uit een vast lager tarief betaalt u de kosten om gescheiden afval zoals groente- fruit- en tuinafval, papier, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, glas in te zamelen en te verwerken. Daarbovenop betaalt u per keer een bedrag (80 cent) als u restafval in de ondergrondse container gooit. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval u heeft, hoe lager de afvalkosten. Kortom: Afval scheiden loont!

De verdeling van de afvalstoffenheffing in een vast tarief en een variabel tarief. Na 1 juli 2020 betalen we 80 cent per restafvalzak die we weggooien.

Om alle veranderingen op het gebied van afval voor u nog eens helder op een rijtje te zetten, hebben we een infowijzer gemaakt. Heeft u de infowijzer 'Afval scheiden loont' niet ontvangen bijvoorbeeld omdat u student bent en de huisbaas de infowijzer heeft gekregen? Bel dan gratis naar 0800 - 1809 en kies optie 1. Liever de infowijzer in het Engels, Arabisch en Turks? Neem ook dan contact op met onze klantenservice.

Afvalkosten 2020

Per 1 juli 2020 zijn de kosten voor afval veranderd. Dit betekent dat u in 2020 voor twee perioden een aanslag afvalstoffenheffing ontvangt:


Afvalstoffenheffing 1 januari 2020 - 30 juni 2020 (één vast tarief)

  • Eenpersoonshuishouden:  € 99,72
  • Meerpersoonshuishouden: € 134,88

Afvalstoffenheffing 1 juli - 31 december 2020 (vast en variabel tarief)

  • Vast tarief voor alle huishoudens:  € 81,30
  • Variabel tarief (per 30 liter afvalzak): € 0,80 

(als u voor het restafval een minicontainer gebruikt, betaalt u voor het legen van een 140 liter minicontainer € 3,75 en voor een 240 liter € 6,40)

Op basis van registratie op uw afvalpas ontvangt u begin 2021 een aanslag voor het aantal keren dat u afvalzakken heeft weggooit.
Het uiteindelijke tarief dat u gaat betalen is afhankelijk van het afvalscheidingsgedrag. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval u heeft, hoe lager de afvalkosten. 

Fictieve voorbeelden gebaseerd op het nieuwe betaalsysteem, tariefvoorbeelden voor een half jaar (1 juli - 31 december 2020)

Wat dit nu concreet financieel voor eenpersoonshuishoudens of een meerpersoonshuishouden betekent is lastig aan te geven omdat er geen inzicht is in de persoonlijke situatie. Onderstaand een paar fictieve voorbeelden:

  • Piet en Fatima hebben 2 kinderen in de leeftijd van 12 en 14 jaar. Ze proberen in hun huishouden zo goed mogelijk afval te scheiden. In de keuken hebben ze speciale afvalbakken voor PBD-afval, gft-afval en restafval. Ook verzamelen ze glas voor de glasbak en papier gaat in de papiercontainer. Gemiddeld hebben ze 3 zakken van 30 liter per maand (3x 6 maanden = 18 restafvalzakken). Zij betalen dan € 81,30 vast tarief en een variabel tarief van € 14,40 (18 restafvalzakken x € 0,80) = € 95,70.
  • Jeffrey en Petra hebben 3 kinderen in de leeftijd van 1, 3 en 5 jaar. Ook zij proberen in hun huishouden zo goed mogelijk afval te scheiden. Alleen hebben zij tijdelijk extra restafval, omdat ze voor hun jongste kind wegwerpluiers gebruiken. Gemiddeld hebben zij hierdoor 70 restafvalzakken in een half jaar. Zij betalen € 81,30 vast tarief en een variabel tarief van € 56,- (70 restafvalzakken x € 0,80) = € 137,30.
  • Henk woont alleen. Hij wil best afval scheiden en heeft een aparte papierbak in zijn huis staan en hij brengt het glas naar de glascontainer. Hij houdt het plastic afval een beetje apart in een zakje, maar er verdwijnt regelmatig wat in de restafvalzak. Gemiddeld heeft hij 23 restafvalzakken per half jaar. Henk betaalt dan € 81,30 vast tarief en een variabel tarief van € 18,40 (23 restafvalzakken x € 0,80) = € 99,70.
  • Peter en Kelly hebben geen zin om afval te scheiden en kiezen ervoor om al het afval in 1 restafvalzak te gooien. Gemiddeld hebben zij 3 restafvalzakken van 30 liter per week (3 x 26 weken = 78). Zij betalen € 81,30 vast tarief en een variabel tarief van € 62,40 (78 restafvalzakken x € 0,80) = € 143,70.
Infowijzer afval

Alle Arnhemmers hebben in 2020 thuis een Infowijzer ontvangen. Hierin staat alle informatie over afval in Arnhem. Bijvoorbeeld over de afvalpas en waar u heen kunt met oud papier, grofvuil en textiel. 

Heeft u geen Infowijzer meer of wilt u er een ontvangen in het Engels, Turks of Arabisch? Bel ons dan via 0800 1809.

Foto van de papieren Infowijzer over afval. Er zijn tabbladen onder elkaar zichtbaar over de afvalpas, speciale regelingen en iedere afvalstroom zoals papier en gft.

 

Bekijk bovenstaande video op YouTube