Afval scheiden loont

Sinds 1 juli 2020 zijn de kosten voor afval veranderd. U betaalt een lager vast tarief en een bedrag per afvalzak. Door afval goed te scheiden heeft u invloed op de hoogte van uw afvalkosten. Op deze pagina leest u meer over de veranderingen.

Nieuw afvalsysteem, per 1 juni stoppen met diftar

We stoppen per 1 juni met diftar, het systeem waarbij inwoners per vuilniszak restafval betalen. Vanaf dat moment gaan we weer een vast tarief betalen, waarbij alleen onderscheid wordt gemaakt tussen éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Dit is het gevolg van de uitslag van het referendum dat op 17 maart over diftar is gehouden. Een meerderheid van de Arnhemmers die een stem uitbrachten (53%) vond dat diftar weer moest worden afgeschaft. De gemeenteraad heeft daar toe besloten.

Nieuw afvalsysteem

Op dit moment werkt het college burgemeester en wethouders aan een voorstel om over te kunnen gaan naar vaste tarieven. De gemeenteraad kan daar waarschijnlijk in mei een besluit over nemen. Als dat gebeurt kan diftar op 1 juni worden afgeschaft. Arnhemmers betalen dan weer een vast tarief en niet meer per afvalzak. Vanaf 1 juni beginnen we dan ook met aanpassen/vergroten van de opening van de containers. De inschatting is dat het twee maanden duurt voor alle containers zijn aangepast. 

Uiteraard informeren we u tijdig over de veranderingen die op stapel staan.

Minder restafval, meer hergebruik grondstoffen

Afval is waardevol. Dat klinkt raar maar veel afval is opnieuw te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, maar dan moet dit wel gescheiden worden. Door het goed te scheiden kunnen we bijvoorbeeld van papier weer nieuw papier maken en maken we van plastic verpakkingen bloembakken of boodschappenkratjes. Daarom is het belangrijk afval zo goed mogelijk te scheiden. Zo zorgen we samen voor een betere wereld voor volgende generaties. 

Heel veel inwoners bieden nu al zo goed mogelijk afval gescheiden aan. Door de afvalstoffenheffing te veranderen willen wij inwoners nog meer stimuleren om goed afval te scheiden. Meer gft, plastic en papier scheiden betekent minder restafval. 

Minder restafval betekent lagere kosten. Bovendien is het eerlijker en worden inwoners beloond voor goede afvalscheiding. U betaalt een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel is lager als u goed afval scheidt en daardoor minder restafval aanbiedt. 

Ambities

Nederland heeft de ambitie om in 2020 te komen tot 100 kg restafval per inwoner. In Arnhem hadden we in 2019 gemiddeld 202 kg restafval per inwoner per jaar. In 2021 willen we proberen 40% minder restafval te verbranden. Minder restafval, betekent lagere kosten en ook dat inwoners die goed afval scheiden voordeliger uit zijn. 

Ambities verbruik restafval per inwoner

Nieuwe producten door afval scheiden

Jaarlijks gooien wij per persoon bijna 500 kilo weg. Maar afval is waardevol. Veel afval soorten zijn namelijk een grondstof voor een nieuw product. Hoe kunt u helpen? Door afval goed te scheiden. Zo helpt u mee met het besparen van schaarse grondstoffen en energie. 

Afval nieuwe grondstof

We kunnen papier, glas, plastic verpakkingen, blik, drinkpakken, groente- fruit- en tuinafval , frituurvet of olie hergebruiken. Zo maken we bijvoorbeeld van koffiedik notitieboekjes, van melkpakken toiletpapier, van GFT compost, van plastic flesjes verkeerspaaltjes en kauwgumresten worden schoenen. 

Hergebruik spullen

U kunt andere mensen blij maken met  herbruikbare spullen zoals kleding, huisraad of elektrische apparaten. U kunt dit inleveren bij of op laten ophalen door kringloopwinkel 2Switch .

Hulp bij afval scheiden

Goed scheiden van afval is soms best ingewikkeld. Wilt u hulp van een schonebuurtcoach? Bel dan met de Klantenservice via telefoonnummer 0800-1809.

 

Invloed op de hoogte van uw afvalkosten

Uit een vast lager tarief betaalt u de kosten om gescheiden afval zoals groente- fruit- en tuinafval, papier, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, glas in te zamelen en te verwerken. Daarbovenop betaalt u per keer een bedrag (80 cent) als u restafval in de ondergrondse container gooit. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval u heeft, hoe lager de afvalkosten. Kortom: Afval scheiden loont!  De afvalkosten betaalt u jaarlijks via de afvalstoffenheffing.

 

De verdeling van de afvalstoffenheffing in een vast tarief en een variabel tarief. Na 1 juli 2020 betalen we 80 cent per restafvalzak die we weggooien.

Om alle veranderingen op het gebied van afval voor u nog eens helder op een rijtje te zetten, hebben we een infowijzer gemaakt. Heeft u de infowijzer 'Afval scheiden loont' niet ontvangen bijvoorbeeld omdat u student bent en de huisbaas de infowijzer heeft gekregen? Bel dan gratis naar 0800 - 1809 en kies optie 1. Liever de infowijzer in het Engels, Arabisch en Turks? Neem ook dan contact op met onze klantenservice.

Infowijzer afval

Alle Arnhemmers hebben in 2020 thuis een Infowijzer ontvangen. Hierin staat alle informatie over afval in Arnhem. Bijvoorbeeld over de afvalpas en waar u heen kunt met oud papier, grofvuil en textiel. 

Heeft u geen Infowijzer meer of wilt u er een ontvangen in het Engels, Turks of Arabisch? Bel ons dan via 0800 1809.

Foto van de papieren Infowijzer over afval. Er zijn tabbladen onder elkaar zichtbaar over de afvalpas, speciale regelingen en iedere afvalstroom zoals papier en gft.

 

Bekijk bovenstaande video op YouTube