Afval scheiden loont

Op 1 juli 2020 wordt een nieuwe vorm van afvalstoffenheffing (Diftar) ingevoerd. Lees hier alvast meer over het nieuwe betaalsysteem.

De ondergrondse containers zijn intussen allemaal dicht. Om afval in de container te gooien, heeft u een afvalpas nodig. U betaalt hiervoor tot 30 juni 2020 een vast tarief voor de afvalstoffenheffing en betaalt tot die tijd dus niets extra's als u afval weggooit in de container.

Afval is waardevol. Als afval goed gescheiden wordt, kan er veel hergebruikt worden, waarmee het een grondstof voor een nieuw product wordt. Daarom heeft het Rijk de ambitie voor alle gemeenten om op 75% hergebruik van afval te komen en 100 kg restafval per inwoner per jaar. Arnhem blijft op dit moment achter in deze doelstelling en produceert nog steeds veel (rest)afval. Arnhemse inwoners hebben in 2018 50% hergebruik van afval en 221 kg restafval. In het restafval, dat verbrand wordt, zitten nog veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Er is dus nog veel te winnen voor Arnhem.

Hergebruik afval 2018 Restafval 2018 per inwoner

Minder afval

In 2015 startte het inzamelsysteem 'Omgekeerd Inzamelen'. Diftar is een vervolgstap die past bij het streven naar minder afval, meer hergebruik van waardevolle grondstoffen en 'de vervuiler betaalt'. Arnhem heeft de ambitie om in 2020 te komen op 68% hergebruik van afval en 137 kg restafval per inwoner. Dit is beter voor het milieu, want door afvalscheiding en recycling worden grondstoffen gespaard en hoeft er minder afval verbrand te worden.

Hergebruik afval 2020 Restafval 2020 per inwoner

Invloed op hoogte afvalstoffenheffing

Bij de nieuwe vorm van afvalstoffenheffing (Diftar) geldt het principe 'de vervuiler betaalt' en komt er een vast en een variabel tarief. Uit het vaste tarief worden de kosten om gescheiden afval zoals groente- fruit- en tuinafval, papier, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, glas (in te zamelen en te verwerken) betaald. Daarbovenop betalen inwoners per keer een bedrag als ze restafval aanbieden (variabel tarief). Door afval goed te scheiden heeft een inwoner invloed op de hoogte van zijn afvalstoffenheffing en kan de hoogte van de heffing gelijk blijven of zelfs lager worden in vergelijking met de huidige vaste afvalstoffenheffing. Hoe minder restafval een huishouden aanbiedt, hoe lager de afvalstoffenheffing is.

Diftar

Tarief 2020

In 2020 gaat u twee soorten afvalstoffenheffing betalen:

Afvalstoffenheffing 1 januari 2020 - 30 juni 2020 (één vast tarief)

  • Eenpersoonshuishouden:  € 99,72
  • Meerpersoonshuishouden: € 134,88

Afvalstoffenheffing 1 juli - 31 december 2020 (invoering nieuw betaalsysteem met een vast en variabel tarief)

  • Vast tarief  voor alle huishoudens: € 81,30
  • Variabel tarief (per 30 liter afvalzak): € 0,80 

Wat betekent dit voor Arnhemse inwoners?

Het uiteindelijke tarief dat inwoners gaan betalen is afhankelijk van het afvalscheidingsgedrag. Daarom staat bij het nieuwe betaalsysteem dat op 1 juli 2020 ingaat centraal dat de vervuiler betaalt. Als inwoners goed afval scheiden, houden zij minder restafval over. Zij betalen dus een lager bedrag omdat ze minder afvalzakken weggooien in de ondergrondse containers (variabel tarief). Het doel van de gemeente is om in 2020 op gemiddeld 137 kg restafval per inwoner te komen. 

Wat dit nu concreet financieel voor eenpersoonshuishoudens of een meerpersoonshuishouden betekent is lastig aan te geven omdat er geen inzicht is in de persoonlijke situatie. Onderstaand een paar fictieve voorbeelden:

Fictieve voorbeelden gebaseerd op het nieuwe betaalsysteem (1 juli 2020-31 december 2020)

  • Piet en Fatima hebben 2 kinderen in de leeftijd van 12 en 14 jaar. Ze proberen in hun huishouden zo goed mogelijk afval te scheiden. In de keuken hebben ze speciale afvalbakken voor PBD-afval, gft-afval en restafval. Ook verzamelen ze glas voor de glasbak en papier gaat in de papiercontainer. Gemiddeld hebben ze 3 zakken van 30 liter per maand (3x 6 maanden = 18 restafvalzakken). Zij betalen dan € 81,30 vast tarief en een variabel tarief van € 14,40 (18 restafvalzakken x € 0,80) = € 95,70.
  • Jeffrey en Petra hebben 3 kinderen in de leeftijd van 1, 3 en 5 jaar. Ook zij proberen in hun huishouden zo goed mogelijk afval te scheiden. Alleen hebben zij tijdelijk extra restafval, omdat ze voor hun jongste kind wegwerpluiers gebruiken. Gemiddeld hebben zij hierdoor 70 restafvalzakken in een half jaar.  Zij betalen € 81,30 vast tarief en een variabel tarief van € 56,-  (70 restafvalzakken x € 0,80) = € 137,30.
  • Henk woont alleen. Hij wil best afval scheiden en heeft een aparte papierbak in zijn huis staan en hij brengt het glas naar de glascontainer. Hij houdt het plastic afval een beetje apart in een zakje, maar er verdwijnt regelmatig wat in de restafvalzak. Gemiddeld heeft hij 23 restafvalzakken per half jaar. Henk betaalt dan € 81,30 vast tarief en een variabel tarief van € 18,40 (23 restafvalzakken x € 0,80) = € 99,70.
  • Peter en Kelly hebben geen zin om afval te scheiden en kiezen ervoor om al het afval in 1 restafvalzak te gooien. Gemiddeld hebben zij 5 restafvalzakken van 30 liter  per week (3 x 26 weken = 78). Zij betalen € 81,30 vast tarief en een variabel tarief van € 62,40 (78 restafvalzakken x € 0,80) = € 143,70.