Afvalcoaches

De gemeente zorgt voor de inzameling van het afval en de voorzieningen, maar u maakt het verschil want u moet het afval scheiden! De afvalcoaches zijn er om u op weg te helpen.

Afvalcoaches als begeleiders

Afvalcoaches worden aangesteld om u te helpen met de afvalregels. U kunt ze aanspreken met uw vragen en opmerkingen. Andersom kunnen zij u ook aanspreken over de manier waarop u uw afval aanbiedt.
De afvalcoaches houden knelpunten in de buurt in de gaten, controleren afvalcontainers en constateren misstanden. Zij weten waar de grootste problemen in de buurt zijn en zullen daar extra aanwezig zijn.
De afvalcoaches organiseren ook opruimacties en kunnen een bijdrage leveren aan initiatieven vanuit de wijken. De afvalcoaches zijn duidelijk herkenbaar aan hun kleding, werken in koppels en werken regelmatig in de avonduren en tijdens weekenden.

Op weg naar vast werk

De afvalcoaches worden geselecteerd uit de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afvalcoaches krijgen een training, zodat zij goed voorbereid met hun werkzaamheden aan de slag kunnen gaan. Het inzetten van afvalcoaches heeft dus een tweeledig doel: een betere voorlichting over de afvalregels en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan vast werk helpen.
 

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie