Afvalscheiding minima

Op dit moment is er een kwijtscheldingsregeling voor inwoners met een financiële situatie die valt onder of gelijk is aan de wettelijk gestelde normen.

Deze groep betaalt nu geen afvalstoffenheffing. Sinds 1 juli 2020 zijn de kosten voor afval veranderd. De bedoeling is dat deze groep er niet op achteruit gaat, maar wel gestimuleerd wordt om afval goed te scheiden. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding

Bij goed afval scheiden verandert er niets

Bij de nieuwe vorm van afvalstoffenheffing wordt het 'vaste deel' voor degene die in aanmerking komt voor kwijtschelding volledig kwijtgescholden. Daarnaast is er een variabel deel: het aantal keren dat een restafvalzak in de ondergrondse container wordt gegooid. Degene die voor kwijtschelding in aanmerking komt, kan straks maximaal een aantal zakken kosteloos wegbrengen.

Het variabele deel wordt altijd achteraf op de aanslag in rekening gebracht. De zakken die in de periode 1 juli 2020 t/m 31 december 2020 zijn weggegooid, komen op de aanslag van 2021. U komt in aanmerking voor kwijtschelding van het variabele deel wanneer u kwijtschelding verleend krijgt over de aanslag van 2021. De zakken die u dit jaar weggooid, komen op de aanslag van 2022. U kunt hiervoor in 2022 kwijtschelding aanvragen. 

Periode 1 januari - 31 december 2021:

Huishouden Maximaal aantal 30 liter restafvalzakken
1 persoonshuishouden 46 zakken
2 persoonshuishouden 92 zakken
3 persoonshuishouden 138 zakken
4 persoonshuishouden 184 zakken
5 persoonshuishouden of meer 230 zakken

Meer of minder restafval

Als u vaker restafval weggooit dan de genoemde maximaal aantal restafvalzakken moet u betalen voor de extra restafvalzakken. U betaalt dan 80 cent per keer als u een 30 liter restafvalzak in de ondergrondse container gooit. Gooit u minder vaak restafval weg, dan ontvangt u het niet gebruikte storttegoed terug. Dat tegoed ontvangt u via de Gelrepas, mits u daarover beschikt.