Afvalscheiding minima

Op dit moment is er een kwijtscheldingsregeling voor inwoners met een financiële situatie die valt onder of gelijk is aan de wettelijk gestelde normen.

Deze groep betaalt nu geen afvalstoffenheffing. Sinds 1 juli 2020 zijn de kosten voor afval veranderd. De bedoeling is dat deze groep er niet op achteruit gaat, maar wel gestimuleerd wordt om afval goed te scheiden. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding

Bij goed afval scheiden verandert er niets

Bij de nieuwe vorm van afvalstoffenheffing wordt het 'vaste deel' voor degene die in aanmerking komt voor kwijtschelding volledig kwijtgescholden. Daarnaast is er een variabel deel: het aantal keren dat een restafvalzak in de ondergrondse container wordt gegooid. Degene die voor kwijtschelding in aanmerking komt, kan straks maximaal een aantal zakken kosteloos wegbrengen.

Periode 1 juli - 31 december 2020:

Huishouden Maximaal aantal 30 liter restafvalzakken
1 persoonshuishouden 23 zakken
2 persoonshuishouden 46 zakken
3 persoonshuishouden 69 zakken
4 persoonshuishouden 92 zakken
5 persoonshuishouden of meer 115 zakken

Meer of minder restafval

Als u vaker restafval weggooit dan de genoemde maximaal aantal restafvalzakken moet u betalen voor de extra restafvalzakken. U betaalt dan 80 cent per keer als u een 30 liter restafvalzak in de ondergrondse container gooit. Gooit u minder vaak restafval weg, dan ontvangt u het niet gebruikte storttegoed terug. We onderzoeken nog of we hierbij eventueel gebruik kunnen maken van de GelrePas.