Betalen per afvalzak gestopt

Sinds 1 juni 2021 betalen Arnhemmers niet meer per afvalzak. Er is weer een vast tarief. Dit is het resultaat van het referendum over afval dat op 17 maart tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen werd gehouden.

Aanpassingen aan containers

De openingen van de containers zijn weer vergroot zodat er opnieuw zakken van 60 liter in passen. Kleinere zakken kan natuurlijk ook, er hoeft immers niet meer per zak te worden betaald. Daarnaast zijn de ondergrondse afvalcontainers te openen zonder afvalpas. U heeft de afvalpas nog wel nodig wanneer u afval aanbiedt bij het afvalbrengstation.

Het scheiden van afval blijft belangrijk

De afvalkalender blijft gelden, het ophalen van huisvuil blijft op dezelfde manier gaan als nu. Het is nog steeds nodig om plastic verpakkingen, gft, glas en papier apart te houden. Dat is goed voor het milieu en houdt de kosten lager. 

Andere tarieven

Arnhemmers betalen vanaf 1 juni niet meer per afvalzak (variabel tarief) en ook niet het vaste tarief dat bij diftar hoorde. Inwoners die dit vaste tarief al voor het hele jaar betaald hadden, krijgen dit voor de maanden juni tot en met december 2021 weer terug. Dat is gebeurd in juni. Bij automatische incasso is dit automatisch verrekend met het nog te betalen bedrag/openstaande bedrag. 

De rekening voor het aantal weggegooide afvalzakken van de eerste 5 maanden van dit jaar (januari tot en met mei) volgt in september 2021. Ook wordt op dat moment het nieuwe vaste tarief in rekening gebracht voor de laatste 7 maanden van dit jaar (juni tot en met december). Dat bedraagt € 131,95 voor eenpersoonshuishoudens en €176,40 voor meerpersoonshuishoudens. Zowel in juni als in september krijgen inwoners een brief met uitleg over de tarieven.