Extra regelingen

Hier leest u meer over de tegemoetkoming voor medisch afval, afvalscheiding voor minima en gf-verzamelcontainers voor hoogbouw.

Tegemoetkoming medisch afval

Heeft u vanwege uw ziekte structureel veel medisch afval? Dan heeft u ook meer restafval. Dit afval halen we niet apart op en u gooit het daarom weg in de ondergrondse restafvalcontainer. Het is mogelijk een tegemoetkoming te krijgen in de extra kosten die u maakt door medisch afval weg te gooien. U kunt hiervoor een aanvraag indienen via het aanvraagformulier medisch afval. Als u voor 1 november 2021 een aanvraag indient en wij keuren deze aanvraag goed, dan geldt deze tegemoetkoming tot en met het belastingjaar 2024 en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. 

Meer informatie is te lezen op de pagina 'Tegemoetkoming medisch afval'

Mevrouw die medisch afval weggooit in de ondergrondse restafvalcontainer.

Afvalstoffenheffing voor minima

Heeft u een laag inkomen onder de inkomensgrens? Dan wordt het vaste deel van de afvalstoffenheffing volledig kwijtgescholden. Bovendien kunt u een aantal zakken kosteloos weggooien. Het aantal zakken wordt gebaseerd op de grootte van uw huishouden. Als u meer restafval weggooit dan het maximaal aantal zakken voor uw huishouden, betaalt u wel het variabele deel van € 0,80 per afvalzak. Gooit u minder restafval weg? Dan ontvangt u het niet gebruikte storttegoed terug in voordeelcoupons.

Meer informatie is te lezen op de pagina 'Afvalscheiding minima'. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice via 0800 - 1809. 

Voor appartement of flat een gf-verzamelcontainer

Woont u in een appartement of flat? Dan heeft u waarschijnlijk niet veel tuinafval, maar wel afval van groente, fruit en etensresten. Door dit apart te houden, kunnen we het hergebruiken. U kunt hiervoor een citybin gebruiken. Dit is een afsluitbare emmer van 40 liter. U vraagt de citybin gratis aan door te bellen naar de SUEZ servicelijn op 0800 366 69 99. De citybin wordt om de 2 weken geleegd. Van december tot en met februari is dit om de 4 weken. Deze worden tegelijk met de gft-minicontainers bij u in de wijk geleegd.

Helaas is het in de binnenstad niet mogelijk om een citybin te gebruiken. Op diverse locaties staan gf-verzamelcontainers. 

Als uit een check bij uw wooncomplex blijft dat er voldoende belangstelling is om gf-afval te scheiden, wordt er een gf-verzamelcontainer voor uw complex geplaatst. Ook plaatsen we verzamelcontainers als er voldoende belangstelling is in woonwijken met veel bovenwoningen. Kijk voor meer informatie of het aanvragen van een gf-verzamelcontainer op  de pagina 'Gf-verzamelcontainer bij wooncomplexen en bovenwoningen'. Of bel naar de klantenservice 0800 - 1809.