Extra regelingen

Hier leest u meer over de tegemoetkoming voor medisch afval, afvalscheiding voor minima en gf-verzamelcontainers voor hoogbouw.

Tegemoetkoming medisch afval

Heeft u vanwege uw ziekte structureel veel medisch afval? Dan heeft u ook meer restafval. Dit afval halen we niet apart op en u gooit het daarom weg in de ondergrondse restafvalcontainer. Het is mogelijk een tegemoetkoming te krijgen in de extra kosten die u maakt door medisch afval weg te gooien. U kunt hiervoor een aanvraag indienen via het aanvraagformulier medisch afval. Als u voor 31 december 2021 een aanvraag indient en de aanvraag wordt goedgekeurd, dan geldt deze tegemoetkoming tot en met het belastingjaar 2024, en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. 

Meer informatie is te lezen op de pagina 'Tegemoetkoming medisch afval'

Mevrouw die medisch afval weggooit in de ondergrondse restafvalcontainer.

Afvalstoffenheffing voor minima

Heeft u een laag inkomen onder de inkomensgrens? Dan wordt het vaste deel van de afvalstoffenheffing volledig kwijtgescholden. Bovendien kunt u een aantal zakken kosteloos weggooien. Het aantal zakken wordt gebaseerd op de grootte van uw huishouden. Als u meer restafval weggooit dan het maximaal aantal zakken voor uw huishouden, betaalt u wel het variabele deel van € 0,80 per afvalzak. Gooit u minder restafval weg? Dan ontvangt u het niet gebruikte storttegoed terug in voordeelcoupons.

Meer informatie is te lezen op de pagina 'Afvalscheiding minima'. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice via 0800 - 1809. 

Voor appartement of flat een gf-verzamelcontainer

Woont u in een appartement of flat? Dan heeft u waarschijnlijk niet veel tuinafval, maar wel afval van groente, fruit en etensresten. Door dit apart te houden, kunnen we het hergebruiken. U kunt hiervoor een citybin gebruiken. Dit is een afsluitbare emmer van 40 liter. U vraagt de citybin gratis aan door te bellen naar de SUEZ servicelijn op 0800 366 69 99. De citybin wordt om de twee weken geleegd. Van december tot en met februari is dit om de vier weken. Deze worden tegelijk met de gft-minicontainers bij u in de wijk geleegd.

Helaas is het in de binnenstad niet mogelijk om een citybin te gebruiken. Op diverse locaties staan gf-verzamelcontainers. 

Als uit een check bij uw wooncomplex blijft dat er voldoende belangstelling is om gf-afval te scheiden, wordt er een gf-verzamelcontainer voor uw complex geplaatst. Ook plaatsen we verzamelcontainers als er voldoende belangstelling is in woonwijken met veel bovenwoningen. Kijk voor meer informatie of het aanvragen van een gf-verzamelcontainer op  de pagina 'Gf-verzamelcontainer bij wooncomplexen en bovenwoningen'. Of bel naar de klantenservice 0800 - 1809.