Oude extra regelingen

Hier leest u meer over de regeling voor minima en de tegemoetkoming voor medisch afval. Beide regelingen vallen onder het oude afvalsysteem (diftar) en stoppen of veranderen.

  • Afvalscheiding minima

    Tot en met 31 mei 2021 was er een kwijtscheldingsregeling voor inwoners met een inkomen onder de inkomensgrens. De kwijtschelding gold voor het vaste tarief van de afvalkosten. Per 1 juni geldt een andere regeling.

  • Tegemoetkoming medisch afval

    Tot en met 31 mei 2021 kon u een tegemoetkoming krijgen wanneer u vanwege een ziekte structureel veel medisch afval heeft.