Ondergrondse containers inspraak en bezwaar

U leest hier alles over inspraak bij de plaatsing van ondergrondse containers voor Omgekeerd Inzamelen.

De gemeente Arnhem heeft voor de inzameling van huishoudelijk afval gekozen voor het systeem Omgekeerd Inzamelen. In alle wijken staan ondergrondse containers die nodig zijn voor Omgekeerd Inzamelen. Met uitzondering van de binnenstad en de buitengebieden doet heel Arnhem mee met Omgekeerd Inzamelen.

Toetsing van locatiekeuze

De meeste ondergrondse containers zijn geplaatst tussen 2014 en 2018. Het kiezen van plekken voor bijna 1.000 nieuwe ondergrondse containers was niet makkelijk. We hadden rekening te houden met vele aspecten. Als uitgangspunt hebben we vooraf 55 criteria (pdf, 102KB) opgesteld om locaties aan te toetsen: harde criteria (altijd aan voldoen) en zachte criteria (zo mogelijk aan voldoen). Dit is gebeurd in overleg met onder meer de beheerders van de openbare ruimte, bewonerswerkgroepen uit de drie proefwijken, de Seniorenraad en het Arnhems platform voor chronisch zieken en gehandicapten.

Inspraak

Bewoners kennen hun woonomgeving het beste en daarom hebben we inspraak geregeld. Via inloopavonden, de website en e-mail zijn veel Arnhemmers betrokken geweest bij de keuze van de locaties voor de nieuwe ondergrondse containers. Deze inbreng hebben we zeer gewaardeerd. We hebben veel suggesties over kunnen nemen, maar soms hebben we ook mensen teleur moeten stellen.

Bezwaar

We willen u graag  laten weten dat de locaties waar voor Omgekeerd Inzamelen één of meerdere ondergrondse containers zijn geplaatst officieel worden gepubliceerd via www.overheid.nl. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State medio 2017. Het gaat hier om zogenaamde aanwijzingsbesluiten, waarbij voor belanghebbenden nog bezwaar en beroep mogelijk is.

Het eerste aanwijzingsbesluit is gepubliceerd op 21 februari 2018 en betreft een groot aantal locaties.

Het tweede aanwijzingsbesluit is gepubliceerd op 13 juni 2018

Uitgelicht

Wat vindt u van onze website?