Projecten in de wijk

De gemeente houdt pilots om afval scheiden te verbeteren. Ook zijn er wijkinitiatieven om de buurt schoon en leefbaar te houden.

Ondergrondse containers weer afsluiten

De ondergrondse containers mogen in de Arnhemse woonwijken weer dicht. Gefaseerd per wijk worden vanaf mei 2019 1.300 ondergrondse containers voor restafval en 250 ondergrondse containers voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken afgesloten. Arnhemse inwoners moeten dan hun afvalpas gebruiken om afval in de ondergrondse container te gooien. Lees meer

GFT inzamelen bij flats en appartementen

Flatbewoners hebben niet veel tuinafval, maar wel afval van groente en fruit en etensresten. Daarom wil de gemeente bekijken of er bij deze complexen ook een GFT-container geplaatst moet worden. Lees meer

PBD schoon actie

In onze gemeente zijn veel Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken containers vervuild met ander afval. We willen meer inzicht in hoe dit wordt aangeboden en samen met de inwoners kijken hoe we de kwaliteit van deze afvalstroom kunnen verbeteren. Lees meer

schone buurtcoach labelt container

Foto: schonebuurtcoach labelt container

Ondergrondse containers in de binnenstad

Het inzamelen van afval in het centrum van Arnhem gaat anders dan in de rest van Arnhem. Dit komt omdat het plaatsen van ondergrondse containers ingewikkeld is door de beperkte ruimte. Na de zomervakantie 2019 worden er ondergrondse containers voor restafval geplaatst in de binnenstad.

Proef met gratis grofvuil ophalen

Om de stad schoner te krijgen wil de gemeente bijplaatsingen bij een ondergrondse container voorkomen. Er wordt bekeken of gratis ophalen van huishoudelijk afval, afvaldumping naast de ondergrondse container voorkomt. In de wijken Geitenkamp, Arnhemse Allee en Malburgen-Oost start een proef met gratis grofvuil ophalen. Lees meer