Verkeerd aangeboden afval

De gemeente Arnhem laat verkeerd aangeboden afval verwijderen. Hiervan wordt een deel van de kosten in rekening gebracht. De vervuiler betaalt.

De gemeente wil de stad schoon en veilig houden. Het verkeerd aanbieden van afval zorgt voor vervuiling van de openbare ruimte. Het zet anderen aan om hetzelfde te doen. En het trekt ongedierte aan. Dat is nadelig voor de volksgezondheid. Het moet daarom zo snel mogelijk worden opgeruimd.

Wat is verkeerd aanbieden?

Verkeerd aanbieden van afval is bijvoorbeeld:

  • Vuilniszakken op straat zetten terwijl het in een (mini)container moet
  • Afval op de verkeerde dag of verkeerde tijd op straat zetten
  • Afval naast een container of rolcontainer zetten
     

Wie controleert?

De toezichthouders van de gemeente Arnhem voeren regelmatig controles uit. Om te zien wie de overtreder is mogen zij zakken en dozen openmaken en er bewijsmateriaal uithalen.

Op heterdaad betrapt

Iemand die op heterdaad wordt betrapt, krijgt een boete (strafbeschikking). Dat is niet anders dan voorheen. Om een indruk te geven: van 1 januari 2015 tot medio november 2015 zijn 36 boetes uitgeschreven. De geldboete bedraagt per 1 januari 2016 € 100,00. Dat bedrag wordt door het Openbaar Ministerie vastgesteld. De boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) valt binnen enkele weken op de mat.

Kosten opruimen

Bij een 'heterdaad' vraagt de toezichthouder de dader om het afval direct op te ruimen. Als hij of zij het afval niet wil opruimen of als de dader niet op heterdaad betrapt wordt, dan laat de toezichthouder het opruimen. Er wordt gebruik gemaakt van "spoedeisende bestuursdwang". De kosten voor het opruimen bedragen gemiddeld ongeveer € 270,00. Daarvan brengen we € 140,00 bij de dader in rekening.

Uitgelicht

Wat vindt u van onze website?