Vraag en antwoord over afval

Hier vindt u de meest gestelde vragen over afval scheiden, afvalstoffenheffing, de inwerp-opening van 30 liter, de afvalpas, de vrijstelling voor medisch afval en gft-verzamelcontainers.

Algemeen

Wat is de uitslag van het referendum? En wat wordt daar nu mee gedaan?

Op 17 maart hebben Arnhemmers hun stem uitgebracht over het huidige afvalbeleid. Een meerderheid, namelijk 53,4% van alle stemmers heeft 'Ja' gestemd en daarmee tegen het huidige diftar. 46,6% stemde 'Nee' en wilde het afvalbeleid laten zoals het nu is.

De gemeenteraad heeft besloten om per 1 juni te stoppen met diftar. Vanaf dat moment betalen inwoners weer een vast tarief, waarbij alleen onderscheid wordt gemaakt tussen éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens. 

Wanneer gaan de containers weer open?

Per 1 juni stopt diftar en gaan de containers weer open voor 60 liter zakken.

Wat gaat er nu precies veranderen?

Op korte termijn nog even niets. Vanaf 1 juni gaan de containers open en hoef je die dus niet meer met de afvalpas te openen. Omdat we vele honderden containers in de stad hebben, duurt het enkele maanden voordat alle containers weer open zijn. In elk geval verandert er tot 1 juni nog niets aan het afvalinzamelingssysteem zoals het nu is.

Hoef je vanaf dat moment ook niet meer per zak restafval die je in de container gooit, te betalen?

Dat klopt. Vanaf 1 juni hoeft er niet meer per zak restafval die je in de containers gooit, betaald te worden.

Wat betekent dat voor de hoogte van de afvalstoffenheffing?

Het nieuwe systeem betekent dat inwoners vanaf 1 juni weer een vast tarief gaan betalen voor het weggooien van hun afval. Dat tarief is voor eenpersoonshuishoudens anders dan voor meerpersoonshuishoudens. Een eenpersoonshuishouden is straks gemiddeld 215 euro per volledig jaar kwijt aan afvalstoffenheffing; een meerpersoonshuishouden 289 euro. Dit zijn de gemiddelde bedragen voor 2021. Tarieven voor 2022 worden dit najaar vastgesteld.

Wanneer valt er weer een rekening in de bus?

In het najaar ontvangen inwoners een rekening met daarop het bedrag voor het aantal weggegooide afvalzakken voor de periode 1 januari t/m mei 2021. Wat teveel is betaald aan vast tarief dat al voor het hele jaar 2021 betaald is, krijgen ze terug. Ook staat op die rekening het nieuwe tarief voor de periode juni t/m december 2021.

Waarom veranderen de plannen zo vaak voor afval?

We zijn zo'n zes jaar geleden in Arnhem gestart met omgekeerd inzamelen. De invoer per 1 juli 2020 om de kosten voor afval te veranderen (lager vast tarief en een bedrag per afvalzak) is het vervolg op omgekeerd inzamelen. Met als doel minder restafval, meer hergebruik van waardevolle grondstoffen en de 'vervuiler betaalt'. 

Levert het echt wat op voor het milieu om beter afval te scheiden?

Afval is waardevol. Als afval goed gescheiden wordt, kan er veel hergebruikt worden, waarmee het een grondstof voor een nieuw product wordt. Door het hergebruiken van bijvoorbeeld papier en plastic blijven schaarse grondstoffen langer in de keten bruikbaar. Zo is er voor het maken van nieuw plastic aardolie nodig en voor papier moeten bomen gekapt worden. Dit kunnen we dus beperken door het hergebruiken van afvalstromen.

Levert het echt financieel wat op om beter afval te scheiden?

Ook vanuit kostenoogpunt is afval scheiden interessant. De kosten om herbruikbaar afval te verwerken is in alle gevallen lager dan de kosten van het verbranden van restafval. In Arnhem hebben we gemiddeld 221 kg restafval. We gaan dit verminderen door 'Afval scheiden loont'. In 2021 willen we al 40% minder restafval verbranden. Dit betekent een verlaging van 12.000 ton restafval. Tegen de huidige verwerkingstarieven levert dit een besparing op van € 1,6 miljoen. Uiteraard kost herbruikbaar afval inzamelen en verwerken ook geld. De extra kosten die we hiervoor moeten maken wegen op tegen de verlaging van de verwerkingskosten op restafval. We verbranden minder restafval en de opbrengsten op herbruikbaar afval nemen toe. 

Wat gebeurt er met gescheiden afval? Wordt dit gescheiden verwerkt of verbrand?

Gescheiden ingezamelde afval als papier, glas, plastic en gft worden apart verwerkt. Een voorwaarde is wel dat dit afval niet vervuild is met restafval. Belangrijk is daarom dat er geen restafval tussen het herbruikbare afval zit. Vervuild afval wordt namelijk wel verbrand. 

Waarom gaan we niet gewoon nascheiden?

In Arnhem is gekozen voor bronscheiden en de introductie van diftar. Nascheiden zou een ander systeem vragen. Ook is vaak het misverstand dat dan al het afval in één zak gegooid kan worden, maar dan zijn na nascheiding heel veel afvalstromen zoals papier en gft niet meer herbruikbaar. 
Afvalscheiden is best ingewikkeld maar wel goed te doen, om bijvoorbeeld het scheiden van pbd makkelijker te maken houden we de regel aan van 3X Ja - verpakking?- leeg?- uit badkamer of keuken?- dan mag het bij pbd. 
 

Waarom is het zo belangrijk dat we minder restafval hebben?

Heel veel restafval is herbruikbaar als grondstof voor nieuwe producten, maar dan moet dit wel gescheiden worden. Daarnaast neemt ieder jaar landelijk de heffing op restafval toe, dus restafval wordt alleen maar duurder, zonder verlaging hoeveelheid restafval gaat je afvalstoffenheffing dus ook omhoog.

 Papier, PBD-verpakkingen en gft 

Ik woon in een kleine flat en heb geen ruimte voor bakken voor restafval, papier, plastic én gft. Hoe kan ik dan goed scheiden?

Afval scheiden in een flat of appartement waar u geen ruimte heeft voor vier afvalbakken is inderdaad een uitdaging. Naast flats en appartementen staan ondergrondse containers voor PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) en oud papier. U kunt herbruikbaar afval onbeperkt weggooien in deze ondergrondse containers, zodat u het niet lang in huis hoeft te bewaren. Voor gft-afval worden op centrale plaatsen extra gemeenschappelijke voorzieningen geplaatst. In specifieke gevallen kan een citybin een oplossing zijn. Dit is een 40-liter gft emmer. Als die te groot is kunt u samen met buren of VVE een gft-verzamelcontainer aanvragen voor uw wooncomplex. Meer info hierover: Gftcontainer bij wooncomplexen. Glazen verpakkingen kunt u bijvoorbeeld in een boodschappentas bewaren. Doorgaans staat bij de supermarkt in de buurt een glasbak. 

Wordt PBD-afval nu ook vaker opgehaald?

PBD wordt twee keer per maand ingezameld. U vindt de ophaaldagen in de afvalwijzer. Als u nog een kleine minicontainer heeft (140 liter) heeft voor PBD-afval kunt u die gratis laten omwisselen voor een 240 liter container. U kunt deze aanvragen via de afvalbalie van SUEZ.

Afval naast de container

Zo worden er toch veel zakken naast de container geplaatst! Gaan jullie dan ook extra handhaven?

Het klopt dat er op een aantal plekken in Arnhem een probleem is met bijgezet afval. Dit probleem is niet nieuw en proberen we al jaren met allerlei middelen onder controle te krijgen. Uiteraard heeft dit ook bij de invoering van het betaalsysteem per zak al onze aandacht en blijven we inzetten op goede en heldere communicatie, duidelijke spelregels om mensen te overtuigen. Naast stimuleren en motiveren speelt ook corrigeren hierin een belangrijke rol, toezicht en handhaving worden daarom niet vergeten.

Hoe kan ik melden dat er ergens afval naast de container is geplaatst?

U kunt een melding maken via www.arnhem.nl/melding of de Fixi-app van bijgeplaatste afvalzakken. De melding wordt bij ons geregistreerd, we doen onderzoek naar de dader en ruimen het afval op. Door daders aan te spreken (en te bekeuren) en uit te leggen hoe we omgaan met ons afval, zal het afval rondom containers moeten gaan afnemen. 

Luiers

Worden ingezamelde luiers gerecycled?

Nee, in Arnhem nog niet. Er lopen wel verschillende proeven voor luierrecycling, maar dit is lastig. Tot er goede verwerkingsmogelijkheden zijn, zijn luiers restafval en wordt dit verbrand. Een alternatief is het gebruik van wasbare luiers.

Geeft de gemeente subsidie voor wasbare luiers?

Nee, de gemeente heeft geen subsidieregeling voor wasbare luiers. Zodra luierrecyling mogelijk is, starten we hiermee. 

Waar kan ik de luiers weggooien?

U kunt de luiers wegbrengen naar de afvalbrengstations. Ook bieden sommige kinderdagverblijven de mogelijkheid om luiers weg te gooien. Of u gooit het weg bij het restafval.