Vrijstellingsregeling medisch afval

Als u vanwege uw ziektebeeld structureel veel medisch afval heeft, heeft u ook meer restafval. Dit afval is namelijk niet apart op te halen. Op dit moment betaalt u jaarlijks een vast bedrag, de afvalstoffenheffing. Het maakt dus niet uit hoe vaak u afval weggooit in de ondergrondse container voor restafval.

Betaalsysteem met vast en variabel tarief

Het plan is dat er een ander betaalsysteem komt in 2020. De exacte datum is nog niet bekend. Het nieuwe betaalsysteem bestaat uit een vast en een variabel tarief. U gaat dan per keer betalen als u restafval aanbiedt (variabel tarief). Als u op medische gronden veel restafval heeft, kunt u dus heel veel extra kosten krijgen door het nieuwe betaalsysteem. Voor deze inwoners komt er een vrijstellingsregeling om 208 keer per jaar gratis restafval weg te gooien in de ondergrondse container.

Aanvragen rond januari/ februari 2020

Rond januari/ februari 2020 kunt u een tegemoetkoming in de afvalstoffenheffing aanvragen met een verklaring van de huisarts, zorgverzekeraar of apotheker. Wij informeren u, onder meer via de gemeentepagina, zodra het aanvraagformulier beschikbaar is.