Tegemoetkoming medisch afval

Heeft u vanwege uw ziekte structureel veel medisch afval? Dan heeft u ook meer restafval. Dit afval halen we niet apart op en u gooit het daarom weg in de ondergrondse container voor restafval.

Afvalbelasting met vast en variabel tarief

Op 1 juli 2020 is de afvalstoffenheffing veranderd. U betaalt dan een lager vast deel en een variabel deel. Via het variabele deel betaalt u € 0,80 voor elke keer dat u restafval weggooit in de ondergrondse container. Als u op medische gronden veel restafval heeft, kunt u dus extra kosten krijgen door de nieuwe afvalstoffenheffing. 

Aanvraag tegemoetkoming medisch afval

Mogelijk kunt u een tegemoetkoming krijgen in de extra kosten die u maakt omdat u door uw ziekte veel afval weggooit. U kunt daarvoor een aanvraag indienen via het aanvraagformulier medisch afval. Als u voor 31 december 2020 een aanvraag indient en de aanvraag wordt goedgekeurd, dan geldt deze tegemoetkoming tot en met 1 januari 2024, en met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020. 

Informatie in infowijzer 'Afval scheiden loont'

In de papieren infowijzer geven we aan dat u voor deze tegemoetkoming een verklaring nodig heeft van uw huisarts, behandelend arts of apotheker. Dit geldt niet meer en is aangepast vanwege de privacy. Daarvoor in de plaats hebben we een overzicht nodig van bijvoorbeeld declaraties bij uw ziektekostenverzekering, een uitleverlijst/factuur (op naam) van een apotheek of een overzicht van een organisatie die namens een verzekering materialen verstrekt die gerelateerd zijn aan medisch afval (bijvoorbeeld Medipoint, BENU of Mediq). Op die uitleverlijsten en/of overzichten moeten dan wel duidelijke omschrijvingen van de producten staan, zodat de gemeente kan zien om welke producten het hier gaat.