Compensatieregeling medisch afval

Als u vanwege uw ziektebeeld structureel veel medisch afval heeft, heeft u ook meer restafval. Dit afval is namelijk niet apart op te halen. Op dit moment betaalt u jaarlijks een vast bedrag, de afvalstoffenheffing. Het maakt dus niet uit hoe vaak u afval weggooit in de ondergrondse container voor restafval.

Afvalbelasting met vast en variabel tarief

Op 1 juli 2020 komt er een andere afvalbelasting met een lager vast tarief en een bedrag per afvalzak.  U gaat dan per keer betalen als u restafval aanbiedt (variabel tarief). Als u op medische gronden veel restafval heeft, kunt u dus heel veel extra kosten krijgen door de nieuwe afvalbelasting. Voor deze inwoners komt er een vrijstellingsregeling om 208 keer per jaar gratis restafval weg te gooien in de ondergrondse container.

Aanvragen compensatieregeling

Op dit moment werken we nog aan een aanvraagformulier zodat u tegemoetkoming in de afvalstoffenheffing kunt aanvragen. Hiervoor heeft u een verklaring van uw huisarts, zorgverzekeraar of apotheker nodig. We hopen het formulier zo snel mogelijk gereed te hebben. Wij informeren u, onder meer via de gemeentepagina, zodra het aanvraagformulier beschikbaar is.