Tegemoetkoming medisch afval

Heeft u vanwege uw ziekte structureel veel medisch afval? Dan heeft u ook meer restafval. Dit afval halen we niet apart op en u gooit het daarom weg in de ondergrondse container voor restafval.

Afvalbelasting met vast en variabel tarief

Op 1 juli 2020 is de afvalstoffenheffing veranderd. U betaalt een lager vast deel en een variabel deel. Via het variabele deel betaalt u € 0,80 voor elke keer dat u restafval weggooit in de ondergrondse container. Als u op medische gronden veel restafval heeft, kunt u dus extra kosten krijgen door de nieuwe afvalstoffenheffing. 

Aanvraag tegemoetkoming medisch afval

Mogelijk kunt u een tegemoetkoming krijgen in de extra kosten die u maakt omdat u door uw ziekte veel afval weggooit. U kunt daarvoor een aanvraag indienen via het aanvraagformulier medisch afval

Als u voor 1 november 2021 een aanvraag indient en wij keuren deze aanvraag goed, dan geldt deze tegemoetkoming tot en met het belastingjaar 2024 en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.