Aanvraagformulier medisch afval

U kunt een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten medisch afval.

1. Voorbereiding 

Voor het toekennen van een verzoek hebben wij een overzicht nodig van uw declaraties bij uw ziektekostenverzekering of een afleveringslijst/factuur (op naam) van een apotheek of een organisatie die namens een verzekering middelen verstrekt (bijvoorbeeld Medipoint, BENU of Mediq). Op de afleveringsoverzichten moet duidelijk omschreven staan om welke producten het gaat. Zo'n overzicht moet u eerst opvragen bij een van deze organisaties; waarschijnlijk heeft u via een inlognaam of DigiD toegang tot uw gegevens. 

2. Overzicht aanpassen

Vanwege uw privacy mogen wij niet meer informatie ontvangen dan strikt noodzakelijk is voor het beoordelen van uw aanvraag. Daarom verzoeken wij u dringend om alle informatie die niet noodzakelijk is voor de beoordeling van uw aanvraag op het overzicht onleesbaar te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over andere medicijnen en declaraties.
Maak van uw overzicht een scan of foto. Deze heeft u nodig om de aanvraag in te dienen.

3. Indienen aanvraag

Dit kan op twee manieren:

  1. Via DigiD. Vul het digitale formulier in. U moet bij de aanvraag uw overzicht van declaraties toevoegen.
  2. U kunt het aanvraagformulier (binnenkort hier als pdf te vinden)  ook uitprinten en dit ingevuld met uw afleveringsoverzichten en/of facturen naar het onderstaande adres sturen:

Gemeente Arnhem
T.a.v. Medisch Afval
Antwoordnummer 3740
6800 XA Arnhem

4. Behandeling van aanvraag

  • Na ontvangst van uw aanvraag zullen we deze in behandeling nemen en ontvangt u zo spoedig mogelijk een beslissing op uw aanvraag.
  • Als u recht heeft op een tegemoetkoming dan zal de uitbetaling plaatsvinden in de maand december 

 

5. Privacy gegevens

Voor een aanvraag hebben wij uw gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens voor het beoordelen van uw aanvraag. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig conform wet- en regelgeving mee om.
Heeft u nog vragen? Bel dan met onze klantenservice via telefoonnummer 0800 - 1809.