Aanvraagformulier medisch afval

U kunt een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten medisch afval.

1. Voorbereiding 

Voor het toekennen van een verzoek hebben wij een overzicht van uw declaraties bij uw ziektekostenverzekering nodig of een afleveringslijst/factuur (op naam) van een apotheek of een organisatie die namens een verzekering middelen verstrekt (bijvoorbeeld Medipoint, BENU of Mediq). Zo'n overzicht moet u eerst opvragen bij een van deze organisaties; waarschijnlijk heeft u via een inlognaam of DigiD toegang tot uw gegevens.

2. Overzicht aanpassen

Vanwege uw privacy mogen wij niet meer informatie ontvangen dan strikt noodzakelijk voor het beoordelen van uw aanvraag. Daarom verzoeken wij u dringend om alle informatie die niet noodzakelijk is voor de beoordeling van uw aanvraag op het overzicht onleesbaar te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over andere medicijnen en declaraties.

Maak van uw overzicht een scan of foto. Dit heeft u nodig om de aanvraag in te dienen.

3. Indienen verzoek

Vul het digitale formulier in. U moet bij de aanvraag uw overzicht van declaraties toevoegen. 

4. Behandeling van uw verzoek

  • Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk meer informatie over het vervolg.
  • Op basis van de registratie op uw afvalpas ontvangt u begin 2021 een aanslag voor het aantal keren dat u restafval heeft weggegooid in de periode van 1 juli - 31 december 2020. Als u recht heeft op een tegemoetkoming, wordt dit ruimschoots voor deze aanslag uitbetaald aan u.

5. Privacy gegevens

Voor een aanvraag hebben wij uw contactgegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u te informeren over uw aanvraag. De gegevens worden vernietigd, zodra de aanvraag is afgehandeld.

Heeft u nog vragen? Bel dan met onze klantenservice via telefoonnummer 0800 - 1809  en kies optie 1 of mail naar afval@arnhem.nl.